Peatükk

Teema ja taust Materjalid ja looming

1

 

   Kursuse eesmärgid
   Kursuse autorid
Enesetutvustuseks koostage antud kava alusel enda koduleht.

Eeltest häälestatuse uuringuks.

2

 

Aktiivõppe teoreetilised alused:
- Raivo Juuraku artikkel
- Aktiivõpe 
- Aarne Tõldsepa artikkel
- Avatud õppe ja kaugkoolituse mõiste
- Pika tunni päev ehk õpikoda

- Aktiivõppe olemusest

- Kümme nippi algajale õpetajale
Aktiivõppe plussid ja miinused.

3

 

Suunatud aktiivõppe eripärad:
- Aktiivõpe koolitab lapsi mõtlema
- Vaatlused ja katsed
- Endise ja uue paradigma võrdlus [PPT] [PDF]
- Mis on suunatud avastusõpe?
- Kuidas õpetada õppima?
Aktiivõppe-alaseid töökogemusi: probleemid ning saavutused.

4

 

Loodusõpetus kui integreeritud õppeaine:
- Loodusõpetuse üldprintsiibid

Materjalid teiste kogemustest. Võrdlused isikliku kogemusega. Esitatud kogemuste kriitiline analüüs.
Klassikatse planeerimine. 

Klassikatse planeerimine. 

5

 

Suunatud aktiivõpe loodusõpetuses: bioloogia

Materjal: Praktiliste tööde juhendite koostamine. Bioloogia-alaste katsete planeerimine ja korraldamine. 

Arutelu ja kogemused bioloogiast:
- probleemid bioloogias
- praktiliste tööde juhendeid bioloogias
- praktiliste tööde juhendite analüüs

6

 

Suunatud aktiivõpe loodusõpetuses: füüsika 

Materjal: Praktiliste tööde juhendite koostamine. Füüsika-alaste katsete planeerimine ja korraldamine. 

Arutelu ja kogemused füüsikast:
- probleemid füüsikas
- praktiliste tööde juhendeid füüsikas
- praktiliste tööde juhendite analüüs

7

 

Suunatud aktiivõpe loodusõpetuses: astronoomia

Materjal: Praktiliste tööde juhendite koostamine. Astronoomia-teemaliste katsete planeerimine ja korraldamine.

Arutelu ja kogemused astronoomiast:
- probleemid astronoomias
- praktiliste tööde juhendeid astronoomias
- praktiliste tööde juhendite analüüs

8

 

Suunatud aktiivõpe loodusõpetuses: teised teadused (geoloogia jm). 

Materjal: Praktiliste tööde juhendite koostamine. Katsete planeerimine ja korraldamine geoloogia vm teemal. 

Arutelu ja kogemused geoloogiast:
- probleemid geoloogias
- praktiliste tööde juhendeid geoloogias
- praktiliste tööde juhendite analüüs

9

 

Suunatud aktiivõpe loodusõpetuses: keemia 

Materjal: Praktiliste tööde juhendite koostamine. Keemia-alaste katsete planeerimine ja korraldamine. 

Arutelu ja kogemused keemiast:
- probleemid keemias
- praktiliste tööde juhendeid keemias
- praktiliste tööde juhendite analüüs

10

 

Praktilised tööd kui üks võimalus aktiivõppeks. Esitatakse teoreetiline materjal praktilistest töödest kui ka teistest aktiivõppe meetoditest. 

Alternatiiv: koostatakse näidistunni konspekt.

Õpetajad saavad ülesandeks rakendada erinevaid meetodeid erinevate teemade käsitlemisel ning hiljem tutvustavad foorumis Praktilised tööd oma kogemust.

11

 

Mäng kui üks võimalus aktiivõppeks.
- Õppemängu üldine ülesehitus.
- Pöidla katsumise mäng.
- Morsi valamise mäng.
- Pime, kurt ja tumm.
- Mis on debriifing ja kuidas seda läbi viia?
- Näidisküsimused debriifinguks.
Valitakse välja sobiv lahendus praktilise töö korraldamiseks ning viiakse see kohe pärast vaheaega klassis läbi. Praktilise töö käigus ilmnevad probleemid fikseeritakse foorumis 1. praktikum. Oluline on viidata klassile.

Alternatiiv: korraldatakse praktiline demonstratsioon enda valitud  teemal ja esitatakse MS PowerPoint (ppt) esitlusena. Tutvustus esitatakse foorumis 1. praktikum.

12

 

Praktilised tööd kui üks võimalus aktiivõppeks. Esitatakse teoreetiline materjal praktilistest töödest kui ka teistest aktiivõppe meetoditest. Näidistund bioloogiast 2. teemal. Teemavalik on kursuslase otsustada. Praktilisi töid bioloogiast.
- Herneseemne idandamine salvrätikute vahel (II)
- Hallitusseene arenguks sobivad tingimused (III)
- Hallitusseened (III)
- Hallitusseentele sobivad tingimused (III-IV)
- Pakendite lagunemine
- Taimede välisehitus ja toitumine (II)
Taimerakud (IV-VI)
- Seemnete idandamine (I-III)
- Oa- ja herneseemne uurimine (I-IV)

 

13

 

Praktilised tööd kui üks võimalus aktiivõppeks. Esitatakse teoreetiline materjal praktilistest töödest kui ka teistest aktiivõppe meetoditest. Näidistund bioloogiast 3. teemal. Teemavalik on kursuslase otsustada. Valitakse välja sobiv lahendus praktilise töö korraldamiseks ning viiakse see klassis läbi. Kokkuvõte 2. teema tulemustest esitatakse foorumisse 2. praktikum. Ilmnevate probleemide üle arutletakse foorumis 3. praktikum.

Alternatiiv: korraldatakse praktiline demonstratsioon enda valitud  teemal ja esitatakse ppt esitlusena. Foorumis 3. praktikum tutvustatakse enda esitlust ning foorumis 2. praktikum avaldatakse arvamust vähemalt kahe kaaslase esitluste kohta 2. teemal.

14

 

Praktilised tööd kui üks võimalus aktiivõppeks. Esitatakse teoreetiline materjal praktilistest töödest kui ka teistest aktiivõppe meetoditest. Näidistund bioloogiast 4. teemal. Teemavalik on kursuslase otsustada. Valitakse välja sobiv lahendus praktilise töö korraldamiseks ning viiakse see klassis läbi. Kokkuvõte 3. teema tulemustest esitatakse foorumisse 3. praktikum. 4. endavalitud teemal ilmnevate probleemide üle arutletakse foorumis 4. praktikum.

Alternatiiv: korraldatakse praktiline demonstratsioon enda valitud  teemal ja esitatakse MS PowerPoint esitlusena. Foorumis 4. praktikum tutvustatakse enda esitlust ning foorumisse 3. praktikum avaldatakse arvamust vähemalt kahe kaaslase esitluste kohta 3. teemal.

15

 

Praktilised tööd kui üks võimalus aktiivõppeks. Esitatakse teoreetiline materjal praktilistest töödest kui ka teistest aktiivõppe meetoditest. Näidistund bioloogiast 5. teemal. Teemavalik on kursuslase otsustada. Valitakse välja sobiv lahendus praktilise töö korraldamiseks ning viiakse see klassis läbi. Kokkuvõte 4. teema tulemustest esitatakse foorumisse 4. praktikum.

Alternatiiv: korraldatakse praktiline demonstratsioon enda valitud  teemal ja esitatakse ppt esitlusena. Foorumis 5. praktikum tutvustatakse enda esitlust ning foorumis 4. praktikum avaldatakse arvamust vähemalt kahe kaaslase esitluste kohta 4. teemal.

16

 

Praktilisteks töödeks vajalikud vahendid, nende asendamise võimalused. Foorumis Vahendid arutletakse vahendite ning nende asendamise võimaluste üle käepäraste vahenditega. Õppijad saavad ülesandeks kirjeldada mõningaid mudeleid ja arutleda laste vastuvõtuvõime üle. Teoreetilise materjalina: ülevaade tunnetuskoormuse teooriast. Valitakse välja sobiv lahendus praktilise töö korraldamiseks ning viiakse see klassis läbi. Kokkuvõte 5. teema tulemustest esitatakse foorumisse 5. praktikum.

Alternatiiv: korraldatakse praktiline demonstratsioon ühel valitud  teemal ja esitatakse ppt esitlusena. Foorumis Vahendid tutvustatakse enda esitlust ning foorumis 5. praktikum avaldatakse arvamust vähemalt kahe kaaslase esitluste kohta 5. teemal. 

17

 

Kuidas õpilased hindavad klassis teostatud praktilisi töid?  Õpilaste arvamuse uurimine. Koostatakse õpilasarvamuse küsitlus ja paigutatakse see enda Kodulehele. Pärast mentori heakskiitu ja parandusi viiakse küsitlus läbi ning tulemused esitletakse ppt esitlusena oma kausta, viide millele on enda kodulehel. Arutlused sel teemal on oodatud foorumis Efekt

Alternatiiv: Millised 3 praktilist tööd on kõige efektiivsemad? Arvamus esitatakse foorumisse Efekt.

18

 

Praktiliste tööde hindamine. Kuidas diferentseeritult hinnata? Materjaliks: HTM hindamisjuhendid, õpetajate arutelud hindamise teemal.

Kuidas hinnata avastusõppe teel omandatud teadmisi?

Foorumis Hindamine arutletakse, mida ja kuidas hinnata? Kuidas hinnata praktilisi töid?

19

 

Puhverdusnädal   Puhverdusnädalal ootame majajäänuid järgi - edukatele on see puhkuseks.

20

 

Praktiliste tööde puudused. Teoreetiline materjal: Õpilaste suunamine iseõppimisele. Praktiliste töödega seotud ohud. Foorumis Puudused arutletakse praktiliste tööde puuduste ja sellega seotud ohtude üle. 

21

 

Teoreetiline materjal: Õpilaste suunamine iseõppimisele.  Arvamused iseõppimisele suunamise osas avaldatakse foorumis Iseõppimine.

22

 

Praktiliste tööde eelised. Materjal: mõningaid näiteid praktilistest töödest ja nende põhjal koostatud uurimustest. Õpetajate kogemustevahetus foorumis Minu kogemus

Alternatiiv: millised kogemused on Teil enda kooliajast? Esitage need foorumisse Minu kogemus.

23

 

Rühmatöö aktiivõppe meetodina. Foorumis diskuteeritakse rühmatöö eeliste ja puuduste üle.  Õpetajad pakuvad foorumis Rühmad välja erinevaid rühmade komplekteerimise võimalusi.

Alternatiiv: kogemusi rühmatööst foorumisse Rühmad.

24

 

Kokkuvõtted. Järeltest häälestatuse uurimiseks. Lisaks palutakse kõikidel kursusel osalenutel avaldada arvamust kursuse kohta. Kui arvamusküsitlus ei andnud piisavat võimalust oma arvamust väljendada, oodatakse ettepanekuid foorumisse Ettepanekud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

© 2005...2007 | xan production