10 nippi algajale õpetajale

Tallinna 32. Keskkooli õpetajad


1. Armasta (väikest) inimest! Ta tunneb seda!

2. Kehtesta oma tunni reeglid ja aruta need lastega ka läbi! Reeglid võiksid olla paberkandjal kõigile nähtaval kohal.

3. Nõua distsipliini! Kui see puudub, ei tule õppimisest midagi välja! Hiljem on raske end kehtestada (vaata p. 2). Mõnda aega on muidugi tore – eriti lastel.

4. Tea, tunne ja armasta ainet, mida õpetad. Oska seda ka huvitavalt ning lihtsalt edasi anda. Eesmärgini viib tavaliselt mitu erinevat teed. Kasuta erinevaid võimalusi sihtmärgini jõudmiseks. 

5. Ära tunne ennast üksi! Leia endale kolleegide seast mõttekaaslane (hea kui sama aine inimene), kes nõu ja jõuga aitab, ära kuulab, lohutab, kiidab…

6. Ära ole õpetaja 24 tundi ööpäevas! Oska piiri pidada, hoia tasakaalu, ära rebesta end üle, et sinust jätkuks ka järgmisteks aastateks.

7. Huumorimeel! Võta elu vahel läbi roosade prillide, mõista nalja ja tee seda mõnikord ka ise. Vahel ongi kasulik mängida tola. Ja naeratada võib ka enne jõule! Naeratus rikastab neid, kes ta saavad, tegemata vaeseks neid, kes ta ära annavad (Dale Carnegie).

8. Ole paindlik. Elus ei ole kõik must-valge, on ka halle toone. Inimesed ja olukorrad on erinevad. Ära näe kõiges probleeme. Otsi, märka head!

9. Räägi inimesega. Koolis on suhtes kaks osapoolt – õpetaja ja õpilane. Et suhe toimiks, peavad mõlemad pooled pingutama.

10. Ära ole õpilaste jaoks vaid andja, oska neilt ka saada. Tunni lõpuks peavad "higiseks" saama õpilased (aktiivõpe!), mitte õpetaja. "Töö on nähtavaks saanud armastus" (K. Gibran).


Allikas: http://www.vs.ee/index.php?view=12&body=artikkel&aid=135 

© 2005....2007 | xan production