Taimede välisehitus ja toitumine

Kairit Wirth

Valge alpikann (Cyclamen hederifolium)


Lõimitav: kunsti- ja tööõpetuses, töö tuššiga

Teema: Taimede välisehitus ja toitumine

Klass: II

Eesmärgid
• arendada iseseisva töö oskust
• oskus töötada ühe ainega terve koolipäeva jooksul
• jälgida taime kui elusorganismi
• taime ja inimese kui organismi sarnasused ja vajudused eluks
• hinnata töö järjepidavust ja tulemuseni jõudmist

Hindamine
• oskus töötada koostöös paarilisega
• ümberkäimine erinevate töövahenditega
• alustatud töö lõpetamine


Probleem või küsimus: Kas vee ja selles lahustunud toitainete liikumist taimes on võimalik jälgida?

Uurimus: Taimed on elusorganismid - nad kasvavad ja paljunevad. 
Mille poolest taimed erinevad loomadest? Taimed teevad ise toitu ega pea käima toidujahil. Taimed ei saa liikuda.
Taime vaadeldes leiame taime osad - juure, varre, lehed , õied ja viljad. 
Pöörame tähelepanu just põhiülesannetele! 
Juur varustab taime vee ja mineraalainetega. 
Vars on transpordikeskus, mis viib toitained taime osadeni. 
Lehed on taime toiduvabrikud. Lehtedes teeb taim õhust ja mullast saadud ainetest toitu, kasutades valgusenergiat.
Õied hoolitsevad taime järglaste eest. Õitest arenevad seemned, mille abil taim paljuneb.
Nii nagu igas elusorganismis, töötavad ka taime osad koostöös.

Idee: õpilased peaksid jõudma arusaamiseni, et tavaolukorras ei saa vee liikumist taimes vaadelda. Varasemast on õpitud vee põhiomadusi, millest üks on ju läbipaistvus.
Töövahendid ja materjalid: töö toimub paarides. Vajaliku vahendid ühele paarile: ühekordne plastiktops, ajaleht, veekindel marker, tušš, valge alpikanni õis, tabel katse jälgimiseks (vt tööleht), luup.

Töö käik
1. Kata laud ajalehega.
2. Kirjutahe paarilisega topsile oma eesnimed.
3. Vala topsi põhja 1 cm jagu tušši (NB! Ole ettevaatlik, see määrib!)
4. Aseta õis topsi ja kontrolli, et varre ots oleks otsapidi tušši sees.
5. Kirjuta tabelisse katse alguse aeg.
6. Vii topsis olev õis ettevaatlikult aknalauale.
7. Jälgi igas vahetunnis toimuvat ja kirjuta nähtavad muutused tabelisse.


Katse sooritamine: Katse jälgimise tabel õpilasele lisana (töölehel)Järeldused: õpilased jõuavad katse õnnestumise korral järeldusele, et värvaine lisamisel vette on vee liikumine taimes jälgitav, aga puhta veega mitte.

Menetlus: sobib teostamiseks nii individuaalselt, paaris- kui ka rühmatööna.Idee: kairitwirth@hot.ee 

© 2005....2007 | xan production