Hallitusseened

Lea Netz


Lõimitav: emakeel, inimeseõpetus. Seente teemat saab jätkata kunstiõpetuses, kus võetakse teemaks söögiseened. Selle töö käigus valmib rühmatöödena SEENERAAMAT.

Teema: Seened

Klass: III

Eesmärk: Uurida, milliseid tingimusi vajavad eluks ja paljunemiseks hallitusseened. Anda teadmisi hallitusseente kahjulikkusest inimesele. Arendada vaatlusoskust, suunata õpilasi katse toimumise käigus järeldusi tegema.

Hindamine: Anname õpilastele hinnangu katse läbiviimise kohta. Õpilased teevad kokkuvõtted vihikutesse.


Probleem või küsimus: Milliseid tingimusi vajavad hallitusseened paljunemiseks?

Uurimus: Kuna suur osa hallitusseentest tekib toidule, siis rikuvad nad toidu ära. Osa hallitusseentest on mürgised (nad eritavad mürgiseid aineid). Hallitusseened moodustavad hallituse. Hallitanud toitu süües võib haigestuda. Hallitus tekib tavaliselt halvasti hoitud ja vanale toidule. Peale selle rikuvad hallitusseened ka teisi asju (nt riiet). Nad arenevad eriti hästi niiskes ja soojas keskkonnas. Hallitusseened toodavad ka antibiootikume (need on bakterite vastased ehk baktereid hävitavad ained). 
 
Tuntumateks hallitusseenteks, kes toodavad antibiootikume, on perekond Penicillium liigid, ka antibiootikumi nimetus - Penitsilliin - tuleb sellest. Süües aga rohehallitusega kaetud toitu, võib penitsilliin põhjustada inimesel ägedat allergilist reaktsiooni (šokki), mis lõpeb halvemal juhul surmaga. Tavalisemad nähud on paistetus, hingamisteede tursumine või hingamise puudulikkus. Hallitusseente allergia võib aga muuta allergilise nohu krooniliseks. 

     

    

Pintselhallitus     

     Nutthallitus

Hallitusseeni on väga erinevaid. Erinevatel hallitusseentel võib olla erinev värvus, näiteks võib toiduainetelt leida roheka või valge värvusega hallitusi. Rohekat hallitust nimetatakse rohehallituseks ning valget nutthallituseks. Kui leib, sai, juust või moos liiga kauaks seisma jäävad, tuleb neile peale "imelik kord", mis ongi hallitus. Mõnikord võib näiteks ka apelsin hallitama minna. Õhuga kokkupuutel satuvad toiduainetele hallitusseente eosed. Iga eos on elus rakk. Kui eostele on sobiv elukeskkond, hakkab eosest arenema seeneniidistik. See koosneb harunevatest seeneniitidest. Selline niitide mass moodustab seene keha. Soodsates tingimustes kasvavad hallitusseente niidistikult ülespoole varrekeste kujulised moodustised, mille tipus paiknevad eosed. Ka hallitusseened paljunevad eoste abil. Hallitus areneb nii pimedas kui ka valguse käes. Valgus pole hallituse moodustumiseks oluline.

Niiske sai kattub esmalt nutthallitusega – eosed mustades nuttides ja vabanevad eospesa katkemisel. Siis rohehallitus, mis meenutab harulist pintslit. Levivad õhuga, leides neile sobiva toitainerikka pinnase. 
 

Hallituskiht leivaviilul

Katse korraldamine


Hallitanud sai kilekotis

 

Hallitanud apelsin:  Lapsed uurisid seda luubiga ja joonistasid vihikusse.
Vihikusse kirjutati, mis luubiga vaadates paistis.
Keskel rohehallitus ja äärtel valge hallitus.

 Hüpotees: Hallitusseened vajavad paljunemiseks niiskust, soojust, õhuta paika ja toitaineid.

Materjal ja öövahendid: Katseks on vajalikud:
• 2 viilu leiba
• 4 viilu saia
• taldrikud, kilekotid, sool ja vesi 


Töö käik
• Pane üks leivaviil taldrikule
• Teine leivaviil tee sooja veega niiskeks ja pane teeklaasi alla
• Esimene saiaviil taldrikule
• Teine saiaviil lihtsalt kilekotti ja radiaatori peale sooja
• Kolmas saiaviil kasta märjaks, kilekotti ja radiaatori peale sooja
• Nüüd lahusta 1 spl soola klaasitäies vees ning kasta neljas saiaviil soolvette. Siis pane kilekotti ja radiaatori peale.

Õpilased rühmadesse jagunenud. Igal rühmal oma tööleht, mida täidavad vaatluse käigus.

Katse sooritamine: Katse käigus tuleb objekte jälgida ning tulemused tabelisse kanda.

 Järeldused paneb õpilane kirja vastava skeemi alusel: 

elutingimused

Soodsalt mõjuvad tingimused
1.
2.
3.
Ebasoodsalt mõjuvad tingimused

1.
2.
3.Missugustes tingimustes hoitud saiale või leivale tuli hallitus?
Missugune on hallituse värvus?
Missugust hallitust märkate?
Kas hüpotees leidis kinnitust?

 

Hallitusseened vajavad paljunemiseks soojust, niiskust ja toitaineid.

Hallitusseened rikuvad toidu. Osa hallitusseentest on mürgised (eritades mürgiseid aineid). Hallitusseened moodustavad hallituse. Hallitus tekib tavaliselt halvasti hoitud ja vanale toidule. Hallitusseeni on väga erinevaid. Erinevatel hallitusseentel võib olla erinev värvus, näiteks rohekas või valge.

Menetlus
: Katset on võimalik teostada nii kodustes tingimustes kui ka klassis. Võimalik on katset läbi viia rühmatööna ja individuaalselt. Katse teostatakse klassis ühiselt ja jälgitakse pidevalt.

Võimalikud eksijäreldused: Seened vajavad valgust ega vaja õhku. Tegelikult vajavad nad õhku, kuid valgus pole neile oluline.


Idee: Kalle Sireli materjal Loodusõpetus 3. klassi õpikust ja töövihikust (1. osad)
Lisamaterjalid hallituse kohta vt http://www.miksike.ee 

Kontakt: leanetz@hot.ee 

© 2005....2007 | xan production