Pika tunni päev ehk õpikoda

Oru Põhikooli vanemõpetajad Elve Kukk ja Elina Veering
(Argo kirjastuse töölehtedele koostatud sissejuhatus)


Juba Johannes Käis väitis, et isiksus kasvab koolis, kus ei ole niivõrd tähtis see, mida ja kui palju õpetatakse, vaid see, kuidas õpetatakse. Kõik me tahame osata õpetada lapsekeskselt, arvestades igaühe individuaalsust. Freinet' pedagoogika järgi on laps oma arengu subjekt, kes loob end ise täiskasvanute abil.

Kasvatuse eesmärkideks on individuaalsuse kujundamine ning sotsiaalse kompetentsuse ja vastutusvõime arendamine. Individuaalsus ja isiksus kujunevad läbi enesetunnetuse. See areneb lapse aktiivses tegevuses, kus ta teeb ise valikuid ja otsustab.

Õpetaja ülesandeks on luua soodne arengukeskkond. Oluline on ka õpetaja usk lapsesse, et ta tahab ise õppida, avastada, edeneda. Toetudes erinevate pedagoogika suurkujude nagu Freinet', Montessori, Steineri ja Johannes Käisi põhimõtetele, saime julgust katsetada oma mõtteid, kuidas muuta koolipäev vaheldusrikkamaks.

Oleme aastaid algklassides korraldanud teemasse sissejuhatuseks või õpitu kinnistamiseks nn pika tunni päevi, s.t üks teema läbib terve päeva kõiki tunde. Kasutusel on ka nimetus õpikoda. Keskustusaineks on meil loodusõpetus.

Nende tundide abil on võimalik integreerida erinevad õppeained tervikuks, ületada õppeainete jäiki piire, on võimalus luua selline klassitoa kontekst, kus õpilane pole passiivne vastuvõtja, vaid ka osaleb aktiivselt, suhtleb teistega. Kasutusel on erinevad töölehed, mis aktiviseerivad õpilasi ise otsima, uurima lähtuvalt kaasaegsetest õpikäsitustest - laps oma teadmiste konstrueerija, avastaja, isetegija. Klassiruumis on palju huvitavat lisamaterjali. Lauad on seatud rühmadeks - õpikodadeks. Laudadel on erinevad ülesanded.

Mõte avaldada töölehtede komplekte õpetajatele tekkis esmalt sellest, et pakkuda lisamaterjali ja vaheldusrikkust igapäevatundi ning jagada aastatega kogunenud materjale ja tehtud tööd teistega. Need materjalid aitavad õpetajat tunni läbiviimisel, kuna teatavasti on igas klassis nii väga tublisid, tublisid kui ka nõrgemaid ning jõukohast tööd tahab ju saada igaüks.

Põnevaks on kujunenud päevad, mil 1...4. klassi lapsed käsitlevad ühte ja sama teemat, seetõttu peaksid töölehtede komplektid olema abiks ka liitklassiõpetajale.

Koolis tuleb paratamatult ette päevi, mil õpetaja peab leidma endale asendaja. Olukorra lahendamiseks on hea kasutada töölehti, mis aitavad sisustada tervet õppepäeva. Loodame, et töölehed aitavad pakkuda lisa igapäevamaterjalidele.


Allikas: http://www.argokirjastus.ee/?o=teade&t_id=13

© 2005....2007 | xan production