Morsi valamise mäng

Haridustehnoloogia kursus


Briifing

Eesmärk: Teadvustada mängijaile koostöö olulisust ning suunata mängijaid koordineeritult käituma.

Kirjeldus: Mängijad jagunevad mingitel alustel rühmadesse selliselt, et igas rühmas oleks 8 inimest. See arv võib olla ka veidi suurem või väiksem, olenevalt ettevalmistatud instrumendi ehitusest.

Vajalikud vahendid: Igal rühmal on kann (pudel) morssi (või muud meeldivat jooki). Rühmale vajalike vahendite hulka kuuluvad ka suur kandik, paras kogus salvrätikuid, rühmaliikmete arvuga võrdne kogus joogitopse (plastmasstopsid on siinkohal liialt kerged ümber minema, st morsiklaasid oleksid paremad), väljakaardunud äärega plastmasskauss (vt pilte), mille külge on kinnitatud vähemalt 6 (8 või 10) suunas kiirguvad nöörid (pikkusega 1...1,5 meetrit). Selleks seotakse ümber kausi serva ringnöör, mille külge omakorda kiired. Mugavamaks käsitsemiseks peaksid nöörid olema ühepikkused ning nende otstesse tuleks kinnitada teibist "nupud".

Rollid ja reeglid: Mängijad peavad seisma põrandale asetatud kandikul oleva kausi ümber ning igaüks hoidma nööri tipust. Kui rühmas on mõni vaba mängija, siis tema valab kannust (pudelist) joogi kaussi. Kaussi puutuda ei tohi, samuti ka nööri mitte mujalt kui tipust (pildil 5 rikutakse reeglit!). Võistluse käigus tuleb täita kõik joogiklaasid. Kui kogu jook korraga kaussi ei mahu, võib seda sinna valada osade kaupa.

Aeg: ca 20 min.

Mängijate hulk: vastavalt nöörikiirte hulgale, vajadusel üks vaba mängija.

Mängu käik

Mängujuht Selgitab mängu reeglid.

Pärast joogi klaasidesse valamist istuvad võistlejad ringi ja naudivad vestluse käigus jooki. Juhuks kui mõnel rühmal toiming ebaõnnestub, pestakse üheskoos põrand puhtaks ning hoidutakse teineteist süüdistamast. Mängujuhil on kindlasti jooki ka varuks. 

Parem oleks seda mängu mängida soojal ajal vabas looduses, kus põranda pesemise mure jääks ära. Kui rühmi on mitu, võib siia lisada ka võistlusmomendi. Sobiks integreerida klassiõhtusse.

 

.

.

.

 

Debriifing

Kui mänguline osa on läbi, kogunevad kõik asjaosalised ringi ning arutlevad. Arutelu juhib mängujuht, kes esitab järgmisi suunavaid küsimusi ning teeb (võimalusel tahvlile või suurele paberile) märkmeid:

 1. Kuidas end tunnete pärast mängu lõppu?

 2. Mida tundsite mängu käigus?

 3. Kirjeldage oma emotsioone?

 4. Mis tegelikult toimus?

 5. Püüdke kirjeldada, mida te mängu ajal tegite.

 6. Kuidas suhtusite rühmakaaslastesse?

 7. Kas korraldasite omavahel oma käitumist?

 8. Kas mängu käigus tekkis rühma liider, kes andis kindlaid soovitusi (juhtis strateegiat)?

 9. Arutlege koostöö üle (mida tegite, et reegleid täita?)

 10. Kas mängus toimunu aitab kirjeldada mõnd juhtumit igapäevaelus? 

 11. Mida te õppisite?

 12. Kas saite teada midagi uut või kinnitust millelegi, mida te juba varem teadsite?

 13. Kas mäng oleks kulgenud teisiti, kui võistlusmomenti poleks üldse välja toodud?

 14. Kas mäng oleks kulgenud teisiti, kui võistlusmomenti oleks hoopis rohkem rõhutatud?

 15. Milliseid muudatusi oleks võimalik sellesse mängu teha?

 16. Kuidas need muudatused oleksid mängu käiku mõjutanud?

 17. Kas soovite midagi kokkuvõtteks öelda?

 18. Kuidas saaksite saadud kogemust oma edaspidises elus kasutada?

 19. Kuidas mäng meeldis?

.


© 2005....2007 | xan production