Pöidla katsumise mäng

Haridustehnoloogia kursus


Briifing

Eesmärk: Teadvustada mängijaile koostöö olulisust ning suunata mängijaid vastastikku kasulikke lahendusi otsima.

Kirjeldus: Mängijad jagunevad paaridesse ning seisavad või istuvad näoga vastakuti. Seejärel sirutatakse vastasmängija poole parem käsi, mille sõrmed on kokku surutud ja kõverdatud selliselt, et moodustuks konks. Mängijad haagivad omavahel konksus sõrmed ning peavad hoidma need seotuna kogu mängu jooksul. Vabaks jäänud pöidlaga tuleb puudutada vastasmängija pöidlaküünt. Iga sellise puudutuse eest saab mängija ühe punkti. Mängijate ülesanne on koguda mängu käigus võimalikult palju punkte. Igaüks võistleb enda eest. Mida rohkem punkte, seda parem. Võidab see, kel kõige enam punkte. Punkte hakatakse koguma pärast mängujuhi märguannet ning selleks antakse aega 1 minut.

Vajalikud vahendid: stopperiga kell.

Rollid ja reeglid: Mängijatel peavad sõrmed olema koos. Punkti saab see, kellel õnnestub pöidlaga puudutada vastasmängija pöidlaküünt.

Aeg: 10 min.

Mängijate hulk: paarisarv.

Mängu käik

Mängujuht rõhutab reegleid selgitades võistlusmomenti.

Pärast pöidla katsumise lõppemist küsib mängujuht, kui palju punkte keegi sai. Kui kõik on oma punktid öelnud, võib küsida väikese punktiarvu saanud mängijailt, et miks nad nii vähe punkte said ja mida oleks võinud teisiti teha? Kui keegi pole eriti palju punkte saanud, võib öelda, et selle mängu rekordid ulatuvad üle 100 punkti. Nüüd võib paluda mängijail välja pakkuda, kuidas nad ise saaksid sellise skoori.

Järgnevalt tuleks mängida veel 1 minuti ja punkte uuesti lugeda. Jälgime, kuidas mängu strateegiat muudetakse

Debriifing

Kui mänguline osa on läbi, kogunevad kõik asjaosalised kokku ning toimub arutelu. Arutelu juhib mängujuht, kes esitab järgmisi suunavaid küsimusi ning teeb (võimalusel tahvlile või suurele paberile) märkmeid:

 1. Kuidas end tunnete pärast mängu lõppu?

 2. Mida tundsite mängu käigus?

 3. Kirjeldage oma emotsioone?

 4. Mis tegelikult toimus?

 5. Püüdke kirjeldada, mida te mängu ajal tegite.

 6. Kuidas suhtusite vastasesse?

 7. Kas korraldasite vastastikku oma käitumist?

 8. Kas kasutasite mingit kindlat kokkulepet (strateegiat)?

 9. Arutlege võistluse ja koostöö üle (mida tegite, et rohkem punkte saada?)

 10. Kas mängus toimunu aitab kirjeldada mõnd juhtumit igapäevaelus? Tooge näiteid (märksõnad: koostöö, võit, kaotus, usaldus).

 11. Mida te õppisite?

 12. Kas saite teada midagi uut või kinnitust millelegi, mida te juba varem teadsite?

 13. Kas mäng oleks kulgenud teisiti, kui võistlusmomenti poleks üldse välja toodud?

 14. Kas mäng oleks kulgenud teisiti, kui võistlusmomenti oleks hoopis rohkem rõhutatud?

 15. Milliseid muudatusi oleks võimalik sellesse mängu teha?

 16. Kuidas need muudatused oleksid mängu käiku mõjutanud?

 17. Kas soovite midagi kokkuvõtteks öelda?

 18. Kuidas saaksite saadud kogemust oma edaspidises elus kasutada?

 

© 2005....2007 | xan production