Hallitusseentele sobivad tingimused

Kadri Kivit


Lõimitav: eesti keel

Teema: Seened

Klass: III ja IV

Eesmärk: Eesmärgiks tõestada, et hallitusseened vajavad paljunemiseks sobivaid elutingimusi. Arendada vaatlusoskust, arutlusoskust, suunata lapsi iseseisvalt uurima ja avastama. Selgitada, et hallitusseen on seen. Kujundada hinnang, et osa hallitusseeni on inimorganismile kahjulikud.

Hindamine: Kuna katse on pikaajaline, võib suulisi hinnanguid anada katse käigus, hindamine katse lõppedes. Hinnangu andmisel tuleks arvestada õpilase aktiivsust, uudishimu, kodust katsetamist. Katse lõppedes on võimalik kirjalik töö valikvastustega.

Probleem või küsimus: Milliseid tingimusi vajavad hallitusseened paljunemiseks?

Uurimus: Hallitusseened hakkavad kasvama näiteks seisnud leival, juustutükil või moosil. Õhuga satuvad neile hallitusseene eosed. Iga eos on elus rakk. Soodsates tingimustes areneb eosest seeneniidistik. Seeneniidistik koosneb igas suunas harunevatest seeneniitidest. Kogu niitide mass moodustab seene keha. Kui kasvukohas on toitaineid piisavalt, siis kasvavad hallitusseente seeneniidistikult ülespoole varrekeste kujulised moodustised, mille tippudes kujunevad eospesad, milles asuvad eosed. Sarnaselt enamikele teistele seentele paljunevad hallitusseened eostega. Hallitus areneb vaatamata sellele, kas toiduaine asub pimedas kapis või akna all valguses. Valgus ei ole hallitustele ega teistele seentele kasvamiseks oluline.

Algul kattub niiske leib hallika hallitusega. See on nutthallitus. Nutthallitusel paiknevad eosed mustades nuttides ning vabanevad ühekorraga eospesa katkemisel. Hiljem tekib ka rohehallitus. Rohehallituse seeneniit meenutab harulist pintslit. Rohehallituse pintsli otsas valmib järjest uusi rohekaid eoseid. Valminud eosed eemalduvad hallituselt ning lendlevad (levivad) õhus, kuni leiavad toitaineterikka pinnase. Siin algab idanemine ning eosest moodustub uus hallitus. Rohehallituse teaduslik nimetus on Penicillium ning temast valmistatud ainet - penitsiliini - kasutatakse mitmesuguste bakterite poolt tekitatud haiguste raviks.

Kuna suur osa hallitusseentest tekib toidule, siis rikuvad nad toidu ära. Osa hallitusseentest on mürgised. Nii et hallitanud toitu süües võid haigeks jääda. Hallitus tekib tavaliselt soojas hoitud ja vanale toidule. Peale selle rikuvad hallitusseened ka teisi asju, näiteks riiet, nahka, tekstiili, paberit, värv- ja liimaineid. Süües rohehallitusega kaetud toitu, võib see lõppeda isegi surmaga. 

Hüpotees: Hallitusseened vajavad elutegevuseks niiskust, soojust, toitaineid.
Töövahendid: I rühm: kaanega purk, taldrik, 2 leivatükki
                       II rühm: kaanega purk, taldrik, 2 leivatükki

Töö käik: Õpilased on jaotatud kahte rühma ning kubki rühm töötab erineva juhise järgi.
 
I rühm
1. Tee leivatükid niiskeks
2. Pane 2 leivatükki eraldi purkidesse ja sulge purgid kaanega! Kirjuta ühele purgile nr 1, teisele nr 2 
3. Aseta üks purkidest pimedasse, teine valgesse paika
4. Jälgi leivatükke iga päev
5. Iga õpilane täidab töölehe individuaalselt!

II rühm
1. Pane kuiv leivatükk purki ja sulge purk kaanega! Kirjuta purgile nr 3
2. Pane kuiv leivatükk taldrikule! Kirjuta taldrikule nr 4
3. Jälgi leivatükke iga päev!
4. Iga õpilane täidab töölehe individuaalselt!


Katse sooritamine:
• Pane mõned herneseemned taldrikule märgade salvrätikute vahele
• Hoia taldrikut soojas ja valges kohas
• Vala iga päev pisut vett juurde, et salvrätikud oleksid pidevalt niisked
• Vaata iga päev ka seemne arengut ja tee joonised idanemise kohta
 
Vaatluste ja tööleht: Hallitusseened (PDF)

Märkused: Vaata hallitanud leivatükke silmadega, ära katsu!
Osa hallitusseentest on mürgised!
Hallitus võib olla levinud ka mujale toiduaines, mitte ainult selles kohas, kus see silmaga nähtav on!
Hallitanud toitu süües võib haigestuda!

Järeldused: Hallitusseened vajavad paljunemiseks soojust, niiskust, toitaineid.

Menetlus: rühmatöö, individuaaltöö


Idee: 3. kl loodusõpetuse õpik.

© 2005....2007 | xan production