Herneseemne idandamine salvrätikute vahel

Autorid ja vahendaja: Marge Loks, Üllar Loks, Aira Tarros


Lõimitav: tööõpetuses Muru-Peetsu valmistamine (analoogne töö muru kasvatamisega)

Teema: Taimede kasvamine

Klass: II

Eesmärk: 1) õpilane näeb, kui kiiresti ja kuidas taim areneb
                2) õpilane teab, mida taim kasvamiseks vajab

Hindamine: hinnangute andmine toimub jooniste alusel tehtud kokkuvõtete põhjal (mida õpilane ise oma joonistest välja loeb)

Probleem või küsimus: mida taim kasvamiseks vajab?

Uurimus: Taim vajab eluks soojust, valgust, vett, toitesoolasid ja süsihappegaasi. Igal taimel on olemas oma bioloogiline kell (taimedele omane aja hindamine elutegevuses) ja sesoonne (hooajaline) elurütm. Kevadel ilmade soojenedes algab aktiivne eluperiood – seemne idanemine või pungade puhkemine. Seejuures on vajalikud soojus ja niiskus. Kogu aktiivse elutegevuse perioodil imab taim juurtega mullast vett ja selles lahustunud toitesoolasid. Põhiliselt varre (või tüve) kaudu liiguvad need noorte võrsete ja lehtedeni. Lehtedes toimub taimedel valguse osalusel nii toitumine kui ka hingamine. Tekkinud toitained kogunevad varudena seemnetesse või taime juurtesse ja nende abil toimub taime kasvamine.

Hüpotees: kui hoida seemet soojas ja valges kohas ning valada iga päev vett juurde, kasvab seemnest 7 päeva jooksul idu, vars ja leht (iga laps ennustab ise ja paneb selle kirja). 
Töövahendid: taldrik, herneseemned, salvrätikud, vesi

Töö käik: Õpilased loevad tööjuhist oma tööraamatust ja teevad sinna ka joonised.

Katse sooritamine:
• Pane mõned herneseemned taldrikule märgade salvrätikute vahele
• Hoia taldrikut soojas ja valges kohas
• Vala iga päev pisut vett juurde, et salvrätikud oleksid pidevalt niisked
• Vaata iga päev ka seemne arengut ja tee joonised idanemise kohtaJäreldused: iga laps räägib oma jooniste põhjal, mis toimus 1., 2., jne päeval. Ühiselt arutatakse, mis oli ühist, mis erinevat ning miks tekkisid erinevused, mida taim idanemiseks vajas, jne.

Menetlus: individuaaltöö


Idee: M. ja Ü. Loksi Loodusõpetuse õpik.

© 2005....2007 | xan production