ESIMENE LOENG. Sissejuhatav.

II:Vana-Egiptuse religioon. Animism, fetishism, totemism. Loomadekultus.

III ja IV: Vana-Egiptuse religioon. Loodusjumalad.

V: Vana-Egiptuse panteon. Peajumalad ja nendega seotud kultused ja müüdid.

VI: Surnutekultus: matmine ja mumifitseerimine, hauatagune maailm, Osirise kohus.

VII: Egiptuse keel ja kiri. Hieroglüüfide deshifreerimine.

VIII: Arhailine Egiptus (Eeldünastiline ja Varadünastiline ajajärgud).

IX: Vana Riik. III-VI dünastiad. Püramiidid.

X: Esimene vaheperiood, Keskmine Riik ja hüksoslaste ajastu

XI: Uus Riik

XII: Hilis-Egiptus

lingid

eksamiküsimused

Referaadi teemad

 

Referaadid

1. Egiptuse arhitektuur

2. Egiptuse jumalannad

3. Egiptlaste ettekujutus maisest ja surmajärgsest maailmast

4. Jutustus kõnekast talupojast

5. Kush

6. Vana-Egiptuse põllumajandus

7. Sinuhe jutustus

8. Un-Amuni reisijutt

9. Vana-Egiptuse matemaatika

10. Vana-Egiptuse arhitektuur. Uus riik.

11. Hilis- ja Uus-Egiptuse reljeefid

12. Vana-Egiptuse meditsiinidiagnostika

13. Vana-Egiptuse astronoomia

14. Vaarao Cheops ja võlurid

15. Vana-Egiptuse poeesia

16. Surnuteraamat  veel üks

17. Egiptuse tekstiilid

18. Sinuhe jutustus

19. Keskmise Riigi skulptuur

20. Ilu ja mood vanas Egiptuses

21. Sargatekst „Kahe tee raamat”

22. Keskmise riigi reljeefid

23. „Bastet”

24. Vana Riigi reljeefid

25. Hilis- ja Uus-Egiptuse skulptuur

26. Vana-Egiptuse skulptuur

27. Keskmise Riigi kirjandus