SISUKORD

Saateks eestikeelsele väljaandele. Tlk. R. Veidemann

Esimene osa. TEKSTI STRUKTUUR

Kunst modelleerivate süsteemide reas. Teesid. Tlk. R. Veidemann

Poeetilise teksti strukturaalanalüüsi ülesanded ja meetodid. Tlk. P. Lias

Keel kui kirjanduse materjal. Tlk. P. Lias

Luule ja proosa. Tlk. P. Lias

Luule olemus. Tlk. P. Lias

Sõnakunsti teose kompositsioon. Tlk. P. Lias

Lavasemiootika. Tlk. R. Veidemann.

Retoorika. Tlk. I. Soms.

Teine osa. KULTUURISEMIOOTIKA. TEKST KULTUURIKONTEKSTIS.

Semiootilise süsteemi dünaamiline mudel. Tlk. I. Soms

Kultuurisemiootika ja teksti mõiste. Tlk. R. Veidemann.

Tekst tekstis. Tlk. R.Veidemann

Kunstikooslus kui olmeruum. Tlk. I. Soms

Kirjandus ja mütoloogia (koos Zara Mintsiga). Tlk. I. Soms

Kirjaniku biograafia kui loomeakt. Tlk. I. Soms

Õigus biograafiale. Teksti ja autori isiksuse tüpoloogilisest suhestatusest. Tlk. I. Soms

Nukud kultuuri süsteemis. Tlk. R. Veidemann

Aju - tekst - kultuur - tehisintellekt. Tlk. I. Soms