MS Excel 97 töölehed matemaatika õpetajatele

 5. klass
 6.klass
 7.klass
 8.klass
 9.klass
 10.klass
 11.klass
 12.klass
 klass määrmata

5. klass

6. klass

7. klass

8. klass

9. klass

10. klass

11. klass

12. klass

Klass määramata

Kõik töölehed on valminud kursuse "Arvutid koolimatemaatikas" lõputööna. Kursusel osalejate nimekiri.

Töölehtede valmistamist juhendas Riina Reinumägi - kõikidest kasutamise käigus ilmnenud vigadest ja ettepanekutest palun teatada riina@ut.ee


Viimati muudetud 15.01.2001 Riina Reinumägi