Tehnilised vahendid

ikoon

Ülesannete vahend

Blackboard ja Moodle õpikeskkonna ülesannete vahend on mõeldud õppijale individuaalselt või rühmas kodutöö (rühmatöö) sooritamiseks ning seda vahendit saab kasutada ka juhtumi analüüsi jaoks. Õppejõud saab selle vahendi abil esitada juhtumi kirjelduse ning juhised analüüsi sooritamiseks, näha esitatud ülesannete faile, hinnata ülesandeid ja anda tagasisidet (lisada kommentaare). Õppejõud saab määrata, kas esitatud ülesanded on nähtavad ka teistele õppijatele või ainult esitajale ning õppejõule.

Ülesannete vahendit rühmatööks kasutades saab õppejõud ise moodustada õppijatest rühmad või lasta õppijatel end ise rühmadesse registreerida. Õppijatele saab lisada rühmas suhtlemiseks privaatse foorumikausta.

Foorum jm suhtlemisvahendid

Foorumile saab lasta esitada individuaalselt või rühmatööna tehtud juhtumite analüüse.

Rühmatöö puhul saab luua iga rühma ning alarühma jaoks eraldi foorumid või tehakse kättesaadavaks muud suhtlusvahendid (valge tahvel, MSN, Skype, vm). Oluline, et õpetajal oleks võimalik rühmatöö protsessi jälgida ning õppijatel võimalik oma rühmatöö tulemust teistele esitada. Rühmasisene suhtlemine võib toimuda seega sünkroonselt või asünkroonselt. Sünkroonsed vahendid (valge tahvel, MSN, Skype) võimaldavad suhelda ajalise viivituseta, saada koheselt vastused oma küsimustele ning reaktsiooni oma edastatud mõtetele. Samas on keeruline suuremal rühmal e-keskkonnas kokku saamiseks ühine aeg leida. Asünkroonsed vahendid võimaldavad töötada ning enda ja teiste esitatut põhjalikumalt lugeda ja analüüsida just endale sobival ajal.

Wiki

Rühmatööna sooritatava juhtumi analüüsimiseks või probleemide lahendamiseks saab kasutada wiki vahendit (nt Moodle õpikeskkonna wiki või õpikeskkonnast eraldiseisev wiki). Ülesandeks on rühmaliikmetel koos juhtumit analüüsida ning koostada wiki vahendi abil analüüsi/probleemilahenduse kokkuvõte. Iga rühma jaoks luuakse rühmatöö wiki, mille abil rühmad saavad ühiselt juhtumi analüüsi / probleemilahenduse faili luua.

Näited:

  • Kasutatakse rühma privaatset foorumit, kuhu rühmaliikmed postitavad oma mõtteid probleemi kohta. Keegi rühmaliikmetest teeb lõpus postitustest kokkuvõtte ja esitab selle rühmatöö vahendi abil.
  • Rühmaliikmed kirjutavad igaüks rühmatöö vahendi abil esitluse faili oma mõtteid. Lõpus teeb keegi rühmaliikmetest esitatud arvamustest kokkuvõtte, märkides arvamuste ja kommentaaride järel sulgudesse, kes selle osa autor oli.
  • Igal rühmal ja alarühmal võib olla ka kõigi teiste jaoks avalik foorum.
  • Kasutada saab ka Horizon Wimba foorumit ja audiojututuba.
  • Igal rühmal võib olla oma wiki või veebipäevik.