Praktilised kasutusvõimalused

ikoon

Juhtumipõhist õpet saab kasutada enamikes valdkondades. Eriti palju kasutatakse seda meetodit erialadel, mis nõuavad igapäevaselt otsuste tegemist, näiteks ärimajandus ja meditsiin. Kui näiteks võtta juhtumiks mingi kindel haiguspilt, siis selleks, et õppija saaks igal astmel otsust langetada, peab ta eelnevalt tutvuma materjalidega, mis antud haigusnähtu puudutavad. Alles seejärel saab ta esitada haigele raviplaane ja ravimikoguseid.

Väga palju kasutatakse juhtumipõhist õpet õigusalases õppetöös (kaasuste analüüs).