Näide 1

ikoon Individuaalne kaasuse lahendamine, õppejõud Andres Vutt

Eesmärgiks on leida kaasuses toodud ülesandele võimalik lahendus. Kõiki kaasuses esitatud asjaolusid tuleb analüüsida ning esitada nende kohta õiguslikud argumendid. Lahendamisel tuleb rakendada tavapärast kaasuste lahendamise metoodikat.

Kaasuse lahendamine toimub kirjalikult, vastus tuleb esitada foorumisse kursuse viienda nädala lõpuks. Kursusel osalejad jagatakse nelja rühma, kellel igaühel on lahendada erinev kaasus. Igaüks peab esitama iseseisva vastuse, kuid probleemide arutamiseks avatakse igale rühmale foorumis vastav rubriik.

Kursuse 6-7 nädalal toimub foorumis kaasuste ühine analüüs, milles iga kursusel osaleja peab esitama oma argumenteeritud seisukoha vähemalt ühe kaasuse lahenduse kohta.

Kaasus: Eestis äriregistrisse kantud aktsiaseltsi äritegevus toimub Eestis, Saksamaal, Suurbritannias ja Hispaanias. Aktsiaseltsi juhatuse ja nõukogu liikmed ning enamus aktsionäridest elavad Suurbritannias, vähemusaktsionärid elavad Eestis. Aktsiaselts soovib oma asukoha registreerida Suurbritannias ning esitab Eesti äriregistrile avalduse enda kustutamiseks, samaaegselt esitatakse registrisse kandmise avaldus Suurbritannias (House of Companies).

Küsimused:
1) Piiritlege õiguslikud probleemid
2) Leidke olukorda reguleeriva õigusnormid ning andke hinnang nende kohaldamise eeldustele
3) Esitage olukorra analüüs ja võimalik lahendus.

Kaasuse lahendamisel kasutatavad kohtulahendid on kättesaadavad:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/company/seat-transfer/index_en.htm

Lisaks tuleks analüüsida ka küsimust, kas Eesti äriregistril oleks võimalik või oleks kohustus pöörduda antud asjaoludel Euroopa 1. astme kohtu poole eelotsuse saamiseks.

Kaasuse lahenduse pikkus: maksimaalselt 5 lk A4.

Ülesande eest on võimalik saada max 100p ning need jagunevad järgmiselt:
1. Õiguslike küsimuste püstitamine – 25 p
2. Õigusnormide leidmine – 25 p
3. Analüüs ja järeldused – 30 p
4. Diskussioonis osalemine – 20 p