Ülesanne

ikoon

Individuaalne probleemi analüüs

Proovige nüüd ise seda meetodit individuaalselt kasutada.

Probleemi kirjeldus. Teie töökoormus on viimasel ajal tunduvalt tõusnud seoses uute tööülesannete ning erinevates projektides osalemisega. Te ei jõua enam ametlikul tööajal kõike vajalikku ära teha. Tööpäeva lõppedes lähete koju ning pärast väikest puhkust avate arvuti ja asute päeva jooksul tegemata jäänud tööasju tegema. Seoses ülekoormusega on Teil tekkinud tervisehädad (peavalud, pearinglused) ning halvenenud on suhted pereliikmetega.

Ülesanne. Analüüsige eelpoolkirjeldatud probleemi. Millised võisid olla tekkinud olukorra põhjused? Kas neid põhjusi oleks saanud kuidagi vältida? Millised on lahendused antud probleemile Teie, Teie tööandja ning pereliikmete seisukohast?

Esitage probleemi analüüs käesoleva mooduli ülesannete vahendi kaudu (Probleemi analüüs). Ülesande esitamiseks saate kirjutada teksti otse ülesande vahendisse, kuid soovi korral võite kirjutada analüüsi enne oma arvutis tekstifailina valmis ning ülesande esitamiseks kopeerida selle ülesande vahendi vastavasse lahtrisse.

Analüüsi maht: ca 300 sõna 

Tähtaeg: kolmanda päeva õhtu 

ikoon 2

Refleksioon

Reflekteerige, kuidas probleemilahendamise ülesande sooritamine sujus. Kas ja kuidas saaksite vastavat meetodit rakendada oma õppetöös? Saatke oma refleksioon hiljemalt koolituse viiendaks päevaks käesoleva mooduli foorumisse Refleksioon.