Näide 3

ikoonRühmatööna probleemi lahendamine, Lehti Pilt

Rühma ülesanne on analüüsida ühte e-õppega seotud probleemi. Millised võisid olla tekkinud olukorra põhjused? Kas neid põhjusi oleks saanud kuidagi vältida? Millised on lahendused antud probleemile õppija ja õppejõu seisukohast?

Probleem 1: Te osalete esmakordselt elus e-kursusel. Kui kursus on paar nädalat kestnud, avastate Te, et e-kursusel õppimine ei sobi Teile. Teil pole kodus Internetiühendust ning on raskusi kursusele ligipääsuga. Kui leiate võimaluse Interneti kasutamiseks ja pääsete kursusele, siis tunnete ennast õppejõust ja kaasõppijatest isoleerituna ning see langetab kursusel osalemise motivatsiooni.

Probleem 2: Te registreerusite e-kursusele. Kursuse kirjelduse järgi paistis kursus Teile meeldivat, kuid kursusel osaledes avastate, et kursus ei vasta Teie ootustele. Te ei ole rahul kursuse sisu, ajakavaga (liiga intensiivne) ning kohustuslike ülesannetega.

Probleem 3: Te osalete e-kursusel. Kursuse käigus tekivad Teil mitmed tehnilised probleemid ja sisulised küsimused, mis takistavad Teil koduste ülesannete sooritamist. Te pöördute korduvalt abi saamiseks tuutori poole, kuid tuutor ei vasta Teie abipalvetele.

Probleem 4: Te osalete e-kursusel, kus üheks ülesandeks on sooritada rühmatöö. Rühma ülesandeks on analüüsida ühiselt etteantud juhtumit ning esitada analüüsi kokkuvõte üldisele foorumile. Satute ühte rühma inimestega, kes on väga passiivsed. Läheneb rühmatöö esitamise tähtaeg, kuid Teie rühma foorumil valitseb vaikus.

Probleem 5: Te osalete e-kursusel. Kursuse käigus selgub, et üks õppijatest on üliaktiivne. Ta kommenteerib enamust foorumile postitatud kirja ning esitab tihti solvavaid kommentaare ja märkusi. Ta kasutab slängi ning ebakorretset sõnastust. Mitmed kursusel osalejad on väljendanud selle üliaktiivse osaleja peale oma solvumist.

Rühmatöö protsess

a) Rühmatöös osalemiseks tuleb Teil kõigepealt liituda rühmaga. Selleks klikkige kursuse avalehe lingil Rühmatöö ning seejärel Registreeru rühma. Valige probleem, mida soovite analüüsida ning registreeruge vastavasse rühma (Sign Up). NB! Kui Sign Up nupp pole aktiivne, siis on vastav rühm juba täis ning selle rühmaga pole enam võimalik liituda. Kiirematel liitujatel on rohkem valikuvõimalusi!

b) Osalege probleemi analüüsimisel ja lahendamisel. Selleks klikkige rühmatöö lehe lingil Ülesanne 4 - Rühmatöö. Rühma liikmetel on võimalik ühiselt luua ülesande lahendus. Tekstilahtrisse Submission kirjutage ülesande vastus (analüüs ja probleemilahendus) ning lisage kindlasti rühmaliikmete nimed, kes probleemi lahendamisel osalesid. Täienduste lisamisel ja muudatuste tegemisel salvestage lisandused nupu Save as Draft abil. Ülesande lahendusele saate lisada faili/faile nupu Add Attachments abil. Tekstilahtrisse Add Comment saate kirjutada rühmapoolsed kommentaarid. Kui probleemi lahendus on valmis, esitage töö nupul Submit klikkides.

Igale rühmale on selle ülesande sooritamiseks moodustatud ka privaatne foorum, kus rühmaliikmed saavad omavahel suhelda.