Katseandmete analüüs, EAP.

LOOM.04.052Kursuses tutvustatakse ökoloogias sagedamini ette tulevaid statistilise andmeanalüümeetodeid. Eelteadmisi statistikast ei eeldata. Aimu saamiseks vaata programmi.
     

Sügisel 2017 toimuvad loengud esmaspäeviti kell 12.15, kolmapäeviti kell 10.15 ja reedeti kell 14.15 Vanemuise 46 ruumis 301, esimene loeng esmasp 02. oktoobril.

Teise osa loengud alates 06. novembrist, vahepeal praksid.

Kursuse sooritamiseks tuleb teha kontrolltöö, eksam ja 2 kodutööd.

Kontrolltöö 16. okt kordamisküsimused: ON ILUSTI OLEMASKordamisküsimused eksamiks 2018 ON OLEMAS *.doc

Esimene kodutöö 2017 ON OLEMAS tekst.doc,

Esimene kodutöö palun tuua paberil 06. novembri loengusse, hilinemise trahv -5% päevas. Kahtlane sarnasus kaaskursuslase tööga on karistatav. Praksides käima tingimata ei pea, aga kes ei käi vähemalt neljas praksis, sellele teeme praksi arvestuse, kus saab oma oskusi näidata.

Teine kodutöö 2017 ON OLEMAS tekst.doc; ja sellele lisaks:   korduvmõõtmiseülesannetedata.xls,
Teine kodutöö peab olema esitatud 20. detsembril 2017 kell 17-ks ruumi 309 mustale riiulile, või kui ruum kinni, siis ruumi 309 juures postkasti. Hilinemise trahv ikka -5% päevas.


2017. aastal kehtivatele konspektidele tuleb OK märge taha:

Teema 1: juhatavat ja kirjeldavat: tekst.doc OK2017
Teema 2: testi filosoofia ja t-test: tekst.doc OK2017
Teema 3: ANOVA ja selle eeldused: tekst.doc loe1-3slaidid.ppt OK2017
Teema 4: korrelatsioon ja regressioon: tekst.doc loe4slaidid.ppt OK2017
Teema 5: kahefaktoriline anova tekst.doc loe5slaidid.ppt OK2017
Teema 6. ANOVA lisavidinaid I: tekst.doc loe6slaidid.ppt
Teema 7: ANOVA lisavidinaid II: tekst.doc OK2017
Teema 8: ANOVA variatsioone tekst.doc loe78slaidid.ppt OK2017
Teema 9: Sagedustabel, logistiline, Poisson tekst.doc loe9slaidid.ppt OK2017
Teema 10: Autokorrelatsioonid ajas ja ruumis tekst.doc loe10slaidid.ppt OK2017
Teema 11: Mitmemõõtmelised tekst.doc loe11slaidid.ppt OK2017
Teema 12: Varia (Akaike, Bayes etc.) tekst.doc loe12slaidid.ppt OK2017


Praksi Powerpoint failid by Marko Mägi:

     esimene selline 2015: slaidid.ppt

     teine selline 2015: slaidid.ppt


Aastal 2017/18 saab eksamit teha:
      21. detsembril kell .... Van 46-301
      10. jaanuaril kell ... Van 46-305
      ... jaanuaril kell ... Van 46-305


Siin VANAD, aastal 2005 kehtinud konspektid, need lähevad korda nendele, kes on huvitatud programmist SAS. Varem oli kursus SAS-põhine ja loengutekstide sees on viidatud SAS näidetele, mis siinsamas kõrval nähtavad on. 2009 ON LISANDUNUD SAMADE ASJADE KOHTA NäITED PROGRAMMIS R by Ants Kaasik

Esimene asi: juhatavat ja kirjeldavat: tekst.doc, näited.pdf, R-näited.txt
Teine asi: t-test ja ANOVA sissejuhatus: tekst.doc, näited.doc, R-näited.txt
Kolmas asi: regressioonid ja korrelatsioonid: tekst.doc, näited.doc, R-näited.txt
Neljas asi: kahesuunaline dispersioonanalüüs: tekst.doc, näited.doc, R-näited.txt
Viies asi: ANOVA lisad ja variandid: tekst.doc, näited.pdf, R-näited.txt
Kuues asi: sagedustabel, logist regressioon: tekst.doc, näited.doc, R-näited.txt
Seitsmes asi: Lõpetuseks ja hoiatuseks: tekst.doc, näited.doc, R-näited.txtMuid kasulikke asju, mis just loengud ei ole:

Üks sobiva tasemega õpik link.

Statistika terminite sõnastik link.

Programmi R algjuhatus by Ants Kaasik: õpetus.txt
konkreestete analüüside R-näiteid vt samas kus SAS-näited ülalpool;

Statistika ja SAS programmi algõpetus: õpetus.doc
Exceli faili lugemine SAS'iga excelope.pdf
Exceliga statistika tegemise õpetus Tiit Tederilt: öpetus.pdf ja excel.xls (parema hiireklahviga "save link as").
SAS online manual: link.Tagasi