Katseandmete analüüs, EAP.

LOOM.04.052


English version find here


Kursuses tutvustatakse ökoloogias sagedamini ette tulevaid statistilise andmeanalüümeetodeid. Eelteadmisi statistikast ei eeldata. Aimu saamiseks vaata programmi.
     

Sügisel 2019 toimuvad loengud T, K, N kl 10.15 Vanemuise 46 ruumis ...

Teise osa loengud alates 29. oktoobrist, vahepeal praksid.

Kursuse sooritamiseks tuleb teha 2 kontrolltööd;, 2 kodutööd ja eksam.

Kontrolltöö 08. okt kordamisküsimused: ON OLEMASKordamisküsimused eksamiks 2019/20 EI OLE VEEL *.doc

Esimene kodutöö 2019 ON NÜÜD OLEMAS tekst.docx,
Esimese kodutöö seoseline Exceli õpetus 2019 ON NÜÜD OLEMAS tekst.docx,


Esimene kodutöö palun tuua paberil 29. OKTOOBRI loengusse, hilinemise trahv -5% päevas. Kahtlane sarnasus kaaskursuslase tööga on karistatav. Praksides käima tingimata ei pea, aga kes ei käi vähemalt neljas praksis, sellele teeme praksi arvestuse, kus saab oma oskusi näidata.

Teine kodutöö 2019 EI OLE VEEL tekst.doc; ja sellele lisaks:   korduvmõõtmiseülesannetedata19.xls,
Teine kodutöö peab olema esitatud .... detsembril 2019 kell 17-ks ruumi 309 mustale riiulile, või kui ruum kinni, siis ruumi 309 juures postkasti. Hilinemise trahv ikka -5% päevas.
Aastal 2018/19 saab eksamit teha:
      xx. detsembril kell ... Van 46-301
      XX. jaanuaril kell ... Van 46-301
      XX. jaanuaril kell ... Van 46-301
Mark Gimbutase R-õpetus
Esimeneosa.docx
Teineosa.docx
Kolmasosa.docx


2018. aastal kehtivatele konspektidele tuleb OK märge taha:

Teema 1: juhatavat ja kirjeldavat: tekst.docx OK2019
Teema 2: testi filosoofia ja t-test: tekst.docx OK2019
Teema 3: ANOVA ja selle eeldused: tekst.docx loe123slaidid.ppt OK2019
Teema 4: korrelatsioon ja regressioon: tekst.doc tekst.docx loe4slaidid.ppt OK2019
Teema 5: kahefaktoriline anova tekst.doc tekst.docx loe5slaidid.ppt OK2019
Teema 6. ANOVA lisavidinaid I: tekst.doc loe6slaidid.ppt
Teema 7: ANOVA lisavidinaid II: tekst.doc loe78slaidid.ppt OK2018
Teema 8: ANOVA variatsioone tekst.doc OK2018
Teema 9: Sagedustabel, logistiline, Poisson tekst.doc loe9slaidid.ppt OK2018
Teema 10: Autokorrelatsioonid ajas ja ruumis tekst.doc loe10slaidid.ppt OK2018
Teema 11: Mitmemõõtmelised tekst.doc loe11slaidid.ppt OK2018
Teema 12: Varia (Akaike, Bayes etc.) tekst.doc loe12slaidid.ppt OK2018


Praksi Powerpoint failid by Marko Mägi:

     esimene selline 2015: slaidid.ppt

     teine selline 2015: slaidid.ppt


Siin VANAD, aastal 2005 kehtinud konspektid, need lähevad korda nendele, kes on huvitatud programmist SAS. Varem oli kursus SAS-põhine ja loengutekstide sees on viidatud SAS näidetele, mis siinsamas kõrval nähtavad on. 2009 ON LISANDUNUD SAMADE ASJADE KOHTA NäITED PROGRAMMIS R by Ants Kaasik

Esimene asi: juhatavat ja kirjeldavat: tekst.doc, näited.pdf, R-näited.txt
Teine asi: t-test ja ANOVA sissejuhatus: tekst.doc, näited.doc, R-näited.txt
Kolmas asi: regressioonid ja korrelatsioonid: tekst.doc, näited.doc, R-näited.txt
Neljas asi: kahesuunaline dispersioonanalüüs: tekst.doc, näited.doc, R-näited.txt
Viies asi: ANOVA lisad ja variandid: tekst.doc, näited.pdf, R-näited.txt
Kuues asi: sagedustabel, logist regressioon: tekst.doc, näited.doc, R-näited.txt
Seitsmes asi: Lõpetuseks ja hoiatuseks: tekst.doc, näited.doc, R-näited.txtMuid kasulikke asju, mis just loengud ei ole:

Üks sobiva tasemega õpik link.

Statistika terminite sõnastik link.

Programmi R algjuhatus by Ants Kaasik: õpetus.txt
konkreestete analüüside R-näiteid vt samas kus SAS-näited ülalpool;

Statistika ja SAS programmi algõpetus: õpetus.doc
Exceli faili lugemine SAS'iga excelope.pdf
Exceliga statistika tegemise õpetus Tiit Tederilt: öpetus.pdf ja excel.xls (parema hiireklahviga "save link as").
SAS online manual: link.Tagasi