Katseandmete analüüs, EAP.

LOOM.04.052


English version find here


Kursuses tutvustatakse ökoloogias sagedamini ette tulevaid statistilise andmeanalüümeetodeid. Eelteadmisi statistikast ei eeldata. Aimu saamiseks vaata programmi.
     

Sügisel 2020 toimuvad loengud T, K, N kl 12.15 Vanemuise 46 ruumis ...

Teise osa loengud alates 27. oktoobrist, vahepeal praksid.

Kursuse sooritamiseks tuleb teha 2 kontrolltööd;, 2 kodutööd ja eksam.

Kontrolltöö 06. okt kordamisküsimused: ON OLEMAS

Teise kontrolltöö 13. nov kordamisküsimused: ON OLEMASKordamisküsimused eksamiks 2020/21 ON ILUSTI OLEMAS *.doc

Esimene kodutöö 2020 ON OLEMAS tekst.docx,
Esimese kodutöö seoseline Exceli õpetus 2020 ON OLEMAS tekst.docx,


Esimene kodutöö palun tuua paberil ..... loengusse, hilinemise trahv -5% päevas. Kahtlane sarnasus kaaskursuslase tööga on karistatav. Praksides käima tingimata ei pea, aga kes ei käi vähemalt neljas praksis, sellele teeme praksi arvestuse, kus saab oma oskusi näidata.

Teine kodutöö 2020 ON OLEMAS tekst.doc; ja sellele lisaks:

Mark Gimbutase R-õpetus
Esimeneosa.docx Üldine sissejuhatus
Kolmasosa.docx Esimese kodutöö ülesanded R-s
Neljasosa.docx Teise kodutöö ülesannete õpetus, lühem eestikeelne variant;
NeljasosaEng.docx Teise kodutöö ülesannete õpetus, pikem inglisekeelne variant, milles on teemasid ja kommentaare, mis otseselt kodutöösse ei puutu

  korduvmõõtmiseülesannetedata20.xls,

Teine kodutöö peab olema esitatud 22. detsembril 2020 kell 23:59-ks Moodle kaudu või paberil ruumi 309 mustale riiulile, või kui ruum kinni, siis ruumi 309 juures postkasti. Hilinemise trahv ikka -5% päeva kohta.
Aastal 2020/21 saab eksamit teha:
      07. jaanuaril kell .... Van 46-301
      21. jaanuaril kell .... Van 46-301
2020. aastal kehtivatele konspektidele tuleb OK2020 märge taha:

Teema 1: juhatavat ja kirjeldavat: tekst.docx OK2020
Teema 2: testi filosoofia ja t-test: tekst.docx OK2020
Teema 3: ANOVA ja selle eeldused: tekst.docx loe123slaidid.ppt OK2020
Teema 4: korrelatsioon ja regressioon: tekst.doc tekst.docx loe4slaidid.ppt loe4zoomslaididjoonistega.ppt OK2020
Teema 5: kahefaktoriline anova tekst.doc tekst.docx loe5slaidid.ppt loe5zoomslaididjoonistega.ppt OK2020
Teema 6. ANOVA lisavidinaid I: tekst.doc loe6slaidid.ppt OK2020
Teema 7: ANOVA lisavidinaid II: tekst.doc loe78slaidid.ppt OK2020
Teema 8: ANOVA variatsioone tekst.doc OK2020
Teema 9: Sagedustabel, logistiline, Poisson tekst.doc loe9slaidid.ppt OK2020
Teema 10: Autokorrelatsioonid ajas ja ruumis tekst.doc loe10slaidid.ppt OK2020
Teema 11: Mitmemõõtmelised tekst.doc loe11slaidid.ppt OK2020
Teema 12: Liigilise koosseisu analüüsid tekst.doc OK2020
Teema 13: Varia (Akaike, Bayes etc.) tekst.doc loe12slaidid.ppt OK2020


Vanad (programm Statistica!) praksi Powerpoint failid by Marko Mägi:

     esimene selline 2015: slaidid.ppt

     teine selline 2015: slaidid.ppt


Siin VANAD, aastal 2005 kehtinud konspektid, need lähevad korda nendele, kes on huvitatud programmist SAS. Varem oli kursus SAS-põhine ja loengutekstide sees on viidatud SAS näidetele, mis siinsamas kõrval nähtavad on. 2009 ON LISANDUNUD SAMADE ASJADE KOHTA NäITED PROGRAMMIS R by Ants Kaasik

Esimene asi: juhatavat ja kirjeldavat: tekst.doc, näited.pdf, R-näited.txt
Teine asi: t-test ja ANOVA sissejuhatus: tekst.doc, näited.doc, R-näited.txt
Kolmas asi: regressioonid ja korrelatsioonid: tekst.doc, näited.doc, R-näited.txt
Neljas asi: kahesuunaline dispersioonanalüüs: tekst.doc, näited.doc, R-näited.txt
Viies asi: ANOVA lisad ja variandid: tekst.doc, näited.pdf, R-näited.txt
Kuues asi: sagedustabel, logist regressioon: tekst.doc, näited.doc, R-näited.txt
Seitsmes asi: Lõpetuseks ja hoiatuseks: tekst.doc, näited.doc, R-näited.txtMuid kasulikke asju, mis just loengud ei ole:

Üks sobiva tasemega õpik link.

Statistika terminite sõnastik link.

Programmi R algjuhatus by Ants Kaasik: õpetus.txt
konkreestete analüüside R-näiteid vt samas kus SAS-näited ülalpool;

Statistika ja SAS programmi algõpetus: õpetus.doc
Exceli faili lugemine SAS'iga excelope.pdf
Exceliga statistika tegemise õpetus Tiit Tederilt: öpetus.pdf ja excel.xls (parema hiireklahviga "save link as").
SAS online manual: link.Tagasi