Evolutsiooniline ökoloogia

LOOM 04.036


Kursusel antakse ülevaade evolutsioonilise ökoloogia põhimõtetest ja nende rakendamisest mitmesuguste konkreetsete probleemide näitel. Kursuse sooritamiseks tuleb käia loengutel, teha kaks kodutööd ja eksam: kes hakkama saavad, saavad 3 EAP.


Kevadsemestril 2021 toimuvad loengud.... aga ei toimugi ÄRA VAATA eelmiseaastat kava: kava.doc
Eksamid järgmistel aegadel

       E 10. mail kell 10.15 Moodles
       K 19. mail kell 10.15 MoodlesJuhend eksamiks õppijale 2021:    juhend.doc .


Kodutöö 2021 ON ILUSTI OLEMAS kodutöö1.doc tähtaeg 05. aprill 2021, esitamine Moodle kaudu, hilinemise trahv -5% punkte päevas;

Kordamisküüsimused kontrolltööks 2021:        *.docx .

Loengutekstid. Praegu on üle vaadatud 1-10.       

      - loengud 1-2: Põhimõtteid ja põhimõisteid *.doc *.ppt pildid.pdf video1  video2
      - loeng 3: klassikaline pop.-geneetika, *.doc *.ppt video
      - loeng 4: kvantitatiivne geneetika, *.doc *.ppt pildid.pdf video
      - loeng 5: gen. muutlikkus, *.doc *.ppt video
      - loeng 6: optimaalsus, ESS *.doc *.ppt pildid.pdf video
      - loeng 7: elukäikude evolutsioon *.doc *.ppt video
      - loeng 8: vananemine ja bet-hedging *.doc *.ppt pildid.pdf video
      - loeng 9: kurna suurus by Peeter Hõrak, .doc slaidid.pdf videot ei ole
      - loeng 10: võrdlev meetod *.doc;*.ppt pildid.pdf video


esimese osa lõpp

teise osa algus

Tuul Sepa viis teemat "ESS ja käitumine", "Suguline valik", "Inimese käitumisökoloogia", "Evolutsiooniline meditsiin" ja "Inimese mõju evolutsioonile" on Moodles ja siin ei ole.

Neli täies mahus õpitavat teemat:
      - loengud 15-16: Sugulisus ja sugude suhe *.doc;*.ppt; sugulisus populaarsemalt eestiloodus.pdf OK 2020
             video-sugu
             video-sugudesuhe pildid.pdf
      - loeng 19: Inimene *.doc pildid.pdf
      - loeng 20: Taim *.doc


Teemad, mis ei kuulu täies mahus programmi, vaata selgitus.docx et mis ja kuidas:        
      - loeng 11: Nish *.doc pildid.pdf        
      - loeng 12: koevolutsioon *.doc pildid.pdf
      - loengud 17-18: Liigiteke *.doc; pildid.pdf
      - loeng 18 (lõpp): multilevel *.doc;
      - loeng 21: Saakloomade kaitsekohastumused *.doc;

Tagasi!