Evolutsiooniline ökoloogia

LOOM 04.036


Kursusel antakse ülevaade evolutsioonilise ökoloogia põhimõtetest ja nende rakendamisest mitmesuguste konkreetsete probleemide näitel. Kursuse sooritamiseks tuleb käia loengutel, teha kaks kodutööd ja eksam: kes hakkama saavad, saavad 3 EAP.


Kevadsemestril 2019. toimuvad loengud neljapäeviti kell 14 ja reedeti kell 10 Vanemuise 46-301. Vaata kava: kava.doc
Eksamid järgmistel aegadel

       T .... mail ruumis ... kell ...
       T .... mail ruumis ... kell ...Juhend eksamiks õppijale:        juhend.doc .


Kodutöö 2019. aasta ülesanded:
      Kodutöö ON OLEMAS kodutöö1.doc tähtaeg 04. aprillil (loengusse kaasa paberil), hilinemise trahv -5% päevas;

      Kodutöö EI OLE VEEL kodutöö2.doc tähtaeg .... aprillil kell 17.00, paberil ruumi 309 mustale riiulile, hilinemise trahv -5% päevas;

Loengutekstid. Kevadel 2019 kehtivatele tekstidele tuleb taha märge "OK 2019" siis, kui olen nad enne loengut läbi vaadata jõudnud. Suuri muutusi siiski oodata pole, ka mittemärgistatuid võib lugeda, aga massilist väljaprintimist on mõttekas teha peale OK-märke ilmumist.       

      - loengud 1-2: Põhimõtteid ja põhimõisteid *.doc *.ppt OK2019
      - loeng 3: klassikaline pop.-geneetika, *.doc *.ppt OK2019
      - loeng 4: kvantitatiivne geneetika, *.doc *.ppt OK2019
      - loeng 5: gen. muutlikkus, *.doc *.ppt OK2019
      - loeng 6: optimaalsus, ESS *.doc *.ppt OK2019
      - loeng 7: elukäikude evolutsioon *.doc *.ppt OK2019
      - loeng 8: vananemine ja bet-hedging *.doc *.ppt OK2019
      - loeng 9: kurna suurus, link slaidid.pdf OK2019

      - loeng 10: võrdlev meetod *.doc;*.ppt OK...
      - loengud 15-16: Sugulisus ja sugude suhe *.doc;*.ppt; sugulisus populaarsemalt eestiloodus.pdf; OK...
       -loeng 11: Nish *.doc OK...
       -loeng 12: koevolutsioon *.doc OK....
      - loengud 17-18: Liigiteke *.doc;
      - loeng 18 (lõpp): multilevel *.doc; OK...
      - loeng 19: Inimene *.doc OK...
      - loeng 20: Taim *.doc OK...
      - loeng 21: Saakloomade kaitsekohastumused *.doc; OK....


- Kummagi kodutöö eest saab max 4 punkti, eksamil tuleb ei/jah vastustega test, mille eest saab max 12 punkti.

Tagasi!