2.3.4. Mida tuutor peab teadma?

 
Võtmefraasid pühendunud sidusrühmatöö säilitamise ja tagamise kohta on järgmised:
 • määratlege töö eesmärgid;
 • seostage eesmärgid tulemustega;
 • haarake initsiatiiv;
 • kuulake;
 • inspireerige osalejaid ja näidake neile väljavaateid;
 • säilitage sobiv töötempo;
 • valmistage ette tööplaan ja järgige seda;
 • määrake kindlaks tööjaotus;
 • pidage kinni kokkulepitud ajakavast;
 • olge kannatlik ja toetage teisi grupi liikmeid;
 • säilitage tulemused osaliselt protokollide ja infolehtede kujul;
 • hinnake protsessi pidevalt;
 • vaadake oma rolli konstruktiivselt ja kriitiliselt;
 • looge ja säilitage hea atmosfäär;
 • hoidke ühendust tuutoriga ja võimalusel ka teiste gruppidega;
 • koguge lõpptulemused kokku;
 • kavandage tulemuste esitlus;
 • leppige kokku ülesannete jaotus ettekande tegemisel;
 • kandke tulemused ette ja pidage kokkulepetest kinni.
Võib vaielda, kas sidusrühmatöö nõuab mittevirtuaalsest rühmatööst suuremat pingutust, kuid pole kahtlustki, et selleks on vaja enamat, eriti järjekindluse ja distsipliini osas. Kui osalejad ei saa sageli ja silmast silma kohtuda ega väljendada oma ootusi ja reaktsioone kursuse suhtes, siis tuleb neil nõuda endalt, et tuleb olla aktiivne, öelda välja oma seisukohti ja arvestada teiste osalejate üsna legitiimse vajadusega teada, kus teised antud protsessis paiknevad.

Kui osalejad ei suuda neid nõudmisi täita, siis võib sidusrühmatöö hõlpsasti nähtamatuks ja ebaoluliseks muutuda.
« previous | next »