2.3.2. Sidusrühmatöö

 
Virtuaalses ruumis on võimalikud rühmatöö erinevad konstellatsioonid.
Rühmatöö konstellatsioonid
  • Tuutor - osaleja
  • Tuutor - osalejad
  • Osaleja(d) - osaleja(d)
  • Osaleja - ekspert
Iga konstellatsioon sisaldab teatud spetsiifilisi omadusi ja võimalusi.
 

Eesmärk Tunnused
Kuidas toimub
Tuutor - osaleja
Arendada osalejat seoses teatud probleemi lahendamise või sõnastamisega
Osaleja spetsiifilise probleemiga seotud juhendamine
Spetsiaalsel konverentsil, mis on mõeldud juhendamiseks, vestlemise või e-posti teel
Tuutor - osalejad
Anda uusi teadmisi
Valikuliste, osalejate seas levinud probleemide tutvustamine
Vastava eesmärgi/teemaga spetsiaalsel konverentsil
Osaleja(d) - osaleja(d)
Probleemide lahendamise, uute teadmiste omandamise ja kriitilise mõtlemise toetamine
Suhtlus, töö paarides, rollimängud, õppering
Konverentsil, kus osalejad teevad koostööd, vestlevad või saadavad e-kirju
Osaleja - ekspert
Informatsiooni otsimine
Intellektuaalse olemuse tutvustamine

E-posti kaudu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seda tabelit saab kasutada nii, et osalejad ja tuutorid sõnastavad ja selgitavad vastastikused ootused endi seas. Ilma nende selgitusteta võib sidusrühmatöö kiiresti muutuda lõputuks vaidluseks teemal "kes midagi tegema peab".

« previous | next »