2. Suhtlus ja rühmatöö sidusõppes

Peatüki temaatika
Peatükk tegeleb teemadega, mida on oluline silmas pidada edukate veebipõhiste õpikommuunide organiseerimisel, toimimisel ja toetamisel.

next »