TIMO MARANI
KODULEHT

kontaktid

uurimused

publikatsioonid

loengud

luule

erakkond

in English

 


See ülevaade Erakkonnast on arhiveeritud 2010. aasta seisuga ja seda ei täiendata. Sellele vaatamata on rühmitusest väljakasvanud kirjandikud elus, aktiivsed ja õnnelikud.


ERAKKOND


on Tartus alates 1996. aastast tegutsev kirjandusrühmitus, mil pole programmi ning mille liikmed on organiseerunud just nii vähe kui see raamatute ilmutamiseks ja omavaheliseks lävimiseks hädavajalik. See endalegi raskestimõistetav tõsiasi, et me ikka veel koos püsime, tuleneb küllap kirjutust:


Ü
H
I
S
K
O
G
U
D
Üheksavägine
Erakkond 1997
Kristiina Ehin
Mehis Heinsaar
Andreas Kalkun
Kalju Kruusa
Margus Lattik
Aare Pilv
Led Seppel
Lauri Sommer
Kadri Tüür

Erakkond (CD)
Erakkond 2004
Mehis Heinsaar
Kalju Kruusa
Andreas Kalkun
Kadri Tüür
Berk Vaher
Marko Kompus
Mathura
Aare Pilv
Kristiina Ehin
Timo Maran
Lauri Sommer


Harakkiri
Erakkond 1999
Aare Pilv
Andreas Kalkun
Anu Kree
Berk Vaher
Kadri Tüür
Kalju Kruusa
Lauri Sommer
Margus Lattik
Marko Kompus
Mehis Heinsaar
Timo MaranTUTVUSTUSI, KRIITIKAT

Erakkond. Annaliza Skrbcka. Postimees 08.02.97.
Corpus Eremitorum. Annaliza Skrbcka. Estonian Literary Magazine no 6, Spring 98.
Luulekeele kontrrevolutsioon. Kirsti Oidekivi. Sirp 08.06.99.
Erakutest konnade luuleline kädin. Jüri Kaldmaa. Sirp 08.06.99.
Erakkonna uus tulemine. Jürgen Rooste. Sirp 11.04.03.
Tunnetuskeskne 3D Erakkond. Andreas Nestor Sirp 27.05.05.


ERAKKONNA KÜMME AASTAT

1994 november, detsember. Tartu Ülikoolis kohtuvad inglise filoloogiat õppivad Kalju Kruusa, Mathura ja Berk Vaher, sõpruskond tegeleb põhiliselt obskuursete lendlehtede ning väikesemahuliste ja samizdat-väljaannete levitamisega. Erakkonna nime nagu ka võtme autoriks on Kalju Kruusa (1995. aasta algul).

1995 sügisest hakkavad tekkima kontaktid eesti filoloogiat õppivate noorautoritega, kellest hiljem jäävad Erakkonnana tegutsema Aare Pilv, Lauri Sommer, Kristiina Ehin, Mehis Heinsaar, Andreas Kalkun ja Kadri Tüür.

1996 kevadel teevad Tartu Kirjanduse Maja salongiõhtute korraldajad Ele Süvalepa isikus eesti filoloogia tudengitele Kristiina Ehinile, Lauri Sommerile ja Aare Pilvele ettepaneku koguda kokku noori luuletajaid ja teha üks salongiõhtu. Seeläbi võib Erakkonna sünni hõlbustajana näha ka teatavaid põlvkondadevahelisi pingeid Tartu Kirjanduse Maja ümber, kuigi ei ei toona ega hiljem pole Erakkond sellele erilist tähtsust omandanud - suhe igasuguste kirjanduseluliste institutsioonidega on jäänud üsna ükskõikseks. Salongiõhtu toimub 2. aprillil, esinejatena Kristiina Ehin, Piret Ehin, Mehis Heinsaar, Lauri Sommer, Kalju Kruusa, Aare Pilv ja Valdur Mikita. Mai keskel toimub luulelugemine Tartu Botaanikaaias, kus lisaks eelmainitule esinevad Kadri Tüür, Andreas Kalkun ja Margus Lattik (alias Mathura), aga ka nt FS (tollase nimega Snakesnake) ja teisedki. Mais-juunis hakkavad seltskonna piirjooned kindlamalt kujunema, saab selgeks, kes osalevad koguteoses "Üheksavägine". Led Seppeli tegevus Erakkonnas piirdubki raamatus figureerimisega. Sügisel saab lõplikult selgeks, et plaanitav koguteos antakse välja Erakkonna kogumikuna. Esimene esinemine uue rühmituse nime all toimub Vanemuise kohvikus oktoobripühal, 7. novembril 1996. Kuulajaid on ligi 150. Üle hulga aja - ja pikaks ajaks - luuleõhtu publikurekord.

1997. aasta kevadel Erakkonna loomingut esitlevad oma lehekülgedel ulatuslikult Vikerkaar ja Postimees, 11. märtsil esitleb Erakkond oma esimest koguteost "Üheksavägine". Koos teistega esineb Marko Kompus. 1997 sügisel käiakse esinemas Tartus, Viljandis, Tallinnas ja Pärnus.

1998 kevadel ilmub Aare Pilve luulekogu "Päike ehk päike", esimene Erakkonna märgiga "sooloteos". Juunis järgneb sellele Lauri Sommeri "Laurila". Sügisel liituvad Aare Pilve kutsel Erakkonnaga Timo Maran ja Anu Kree (viimatimainitu pole hiljem Erakkonna tegevuses osalenud) samas hakatakse ette valmistama teise koguteose "Harakkiri" materjale. Kunstiliste erimeelsuste tõttu jääb koguteosest kõrvale Kristiina Ehin.

1999 kevadel ilmub Huma kirjastatuna Marko Kompuse debüüt "Koirohusein", juunis esitleb Erakkond oma teist koguteost "Harakkiri", samas aasta novembris saab erakkondlane Kalju Kruusa oma äsjailmunud debüütluulekogu "Meele-olu" eest Alveri preemia, detsembri lõpul esitleb Aare Pilv oma teist luulekogu "Tema nimi on Kohus".

2000 kevadel ilmuvad Berk Vaheri debüüt "Pilved asfaldile" ja Kristiina Ehini "Kevad Astrahanis", Mehis Heinsaar saab novelli "liblikmees" eest Tuglase kirjanduspreemia.

2001 varakevadet ilmestavad Erakkonna sisesed arutlused koosluse sünniloo ja tunnusjoonte üle. Aprillis ilmuvad Timo Marani esikkogu "Põhjavesi" ja Mehis Heinsaare novellikogumik "Vanameeste Näppaja", mis saab sügisel Alveri debüüdipreemia. Aasta jooksul jõuavad veel ilmuda Mehis Heinsaare "Härra Pauli kroonikad" (saab proosa aastapreemia), Berk Vaheri "Kaval kuuldavus", Marko Kompose "make love not love", Lauri Sommeri "Raagraamis Poiss" ja Mathura "Poeesia valgel taustal". Ehkki väge näib jätkuvat, liiguvad erakud pigem igaüks oma rada, kokkusaamised on harvad ja juhuslikud.

2002 on peamiselt Berk Vaheri aasta, teised tuiutavad rohkem niisama. Kevadel manab Berk ellu uue ja alternatiivse kirjandusajakirja "Vihik", mis näeb ilmavalgust Eesti Kirjanduse Seltsi väljaandena. Sügisel ilmuvad Aare Pilve luule ja tekstikogu "Nägemist" ning Berk Vaheri romaan "Lugulaul".

2003. aasta kevad toob kaasa uue elavnemise. Erakuid on taas näha mitmes Eesti paigas (Hiiumaal, Jõhvis) üheskoos esinemas, samuti helistuudiotes oma tekste linti lugemas. Aprillis on Eesti Raadio eetris saatesari Erakkonnast. Ilmuvad Kristiina Ehini luulekogu "Simunapäev" ja Mathura "Sõstramesi".

2004 - plaadi ilmumine venib ja sellega kaasnevad vaidlused ning mõningane tüdimus. Tegeletakse rohkem sooloprojektidega. Ilmuvad Andreas Kalkuni setukeelne debüüt "Pääväraamat", Berk Vaheri novellikogumik "Sekeldaja päevad", Kalju Kruusa "Treffamisi", Kristiina Ehini "Luigeluulinn", Lauri Sommeri "Nõidade õrnus" (saab Suitsu luulepreemia), Mathura "Kaks tuulehoogu". Lisaks Aare Pilve, Kristiina Ehini ja Mehis Heinsaare loomingu tõlked võõrkeeltesse, Lauri Sommer saab aasta parima artikli preemia Loomingus ilmunud Masingu-uurimuse eest. Sügise tulles sõidab Kalju Kruusa aastaks Jaapanisse õppima, Kristiina Ehin Mohni saarele majakavahiks.

2005. aasta algul ilmub lõpuks CD, aga pole vist päris see loodetu, ei erakute endi ega kriitika meelest. Berk Vaher asub juhtima Kirjanike Liidu Tartu osakonda, Kristiina Ehin tuleb saare pealt tagasi ja avaldab rohket vastukaja saava raamatu "Kaitseala".


Pilt Erakkonnast poleks ilmselt terviklik kui jätta tähelepanuta erakute tegevus, mis otseselt kirjandusloominguga ei seondu - näiteks Berk Vaheri publitsistika ja ühiskondlik aktiivsus, Aare Pilve kirjandusteaduslikud uurimused, Lauri Sommeri ja Andreas Kalkuni saavutused muusika vallas, Kadri Tüüri ja Timo Marani tegevus kultuuri ja looduse suhete populariseerimisel, Mathura kunstilooming ning Kalju Kruusa tegevus vabakutselise kirjastajana.

Tekst põhineb Berk Vaheri, Aare Pilve, Kalju Kruusa, Timo Marani märkmetel
Kokku on Erakkonna nime all erinevatel aegadel esinenud 13 inimest:

Aare Pilv
ÜLE. Tekste 1993-1995. Viljandi: Aare Pilv 1996.
PÄIKE EHK PÄIKE Vanaaegset luulet 1993-1997. Tallinn: Erakkond. Sub Sole 1998
TEMA NIMI ON KOHUS. Tallinn: Erakkond 1999
NÄGEMIST. Tallinn: Tuum 2002
NÄOLINE. Tallinn: Tuum 2007
RAMADAAN. Tallinn: Tuum 2010

Andreas Kalkun
PÄÄVÄRAAMAT. Tartu 2004

Anu Kree
PÕHJAVALGENI. Tartu 1997
KES ME ÕIED KUKUME. Tartu 1998

Berk Vaher
PILVED ASFALDILE. Jutte ja muidujutte 1993-1999. Tartu: Erakkond 2000
KAVAL KUULDAVUS. Tallinn: Erakkond 2001
LUGULAUL. Tartu: Erakkond 2002
SEKELDAJA PÄEVAD. Tallinn: Tuum 2004

Kadri Tüür

Kalju Kruusa
MEELEOLU. Esikkogu. Tsitre: Erakkond 1999
TREFFAMISI: Teisiluuletusi. Tallinn: Tuum 2004
PILVEDGI MINDGI LIIGUTAVADGI. Tallinna: Koma 2008

Kristiina Ehin   [koduleht]
KEVAD ASTRAHANIS. Luuletusi 1992-1999. Tallinn: Huma 2000
SIMUNAPÄEV. Tallinn: Huma 2003
LUIGELUULINN. Tallinn: Huma 2004
KAITSEALA. Mohni 2004-2005. Tallinn: Huma 2005
PILLIPUHUJANAINE JA POMMIPANIJANAINE. Tallinn: Huma 2006
EMAPUHKUS. Tallinn: Pandekt 2009

Lauri Sommer   [koduleht]
LAURILA. 1992-1997. Tartu: Erakkond 1998
RAAGRAAMIS POISS. 1990-1992. EÜS Veljesto 2001
NÕIDADE ÕRNUS. 1998-2003. Sännä: Tiivaalune 2004
K. L. JA N. 2004-2007. Räestu: Tiivaalune 2008
KOLM YKSIKLAST. Tallinn: Menu Kirjastus 2009

Led Seppel

Mathura   [koduleht]
POEESIA VALGEL TAUSTAL. Kirjutisi aastaist 1993-2000. Tallinn: Erakkond 2001
SÕSTRAMESI. Külaküla: Erakkond 2003
KAKS TUULEHOOGU. Luuletusi. Rapla, Ristna: Erakkond 2004
KOHALOLU. Luuletusi ja rännakuid. Allikäärne 2006
INIMENE ON ROHI. Lelle: Allikaäärne 2008
LUULETUSED ATITLANI JÄRVELT. Lelle: Allikaäärne 2008
GUATEMALA, MAA HING. Lelle: Allikaäärne 2009

Marko Kompus
KOIROHUSEIN. Tallinn: Huma 1999
Max Rebu NAISTE PESU ja Luuletusi Ants Pasuna järelejäänud paberitest. Tartu: Erakkond 2000
MAKE LOVE NOT LOVE. Põlgaste, Soodoma, Kanepi: Erakkond 2001
VALLALISTE JÕGEDE TÕKKEJOOKSJA. Via Hippocastani 2006
SURNUD KULDNOKKADE MÄRJAD ESMASPÄEVAD. Tartu: Ornitologos 2008

Mehis Heinsaar   [koduleht]
VANAMEESTE NÄPPAJA. Tallinn: Tuum 2001
HÄRRA PAULI KROONIKAD. Loomingu raamatukogu 31/32. Tallinn: Perioodika 2001
ARTUR SANDMANI LUGU, EHK, TEEKOND ISEENDA TEISE OTSA. Tallinn: Tuum 2005
RÄNDAJA ÕNN. Tallinn: Verb 2007
SÜGAVAL ELU HÄMARAS, luuletused 1992-2008. Tallinn: Verb, 2009
EBATAVALINE JA ÄHVARDAV LOODUS. Tallinn: Menu Kirjastus, 2010

Timo Maran
PÕHJAVESI. Luulet aastatest 1995-2000. Tallinn: Erakkond 2001
POEETILINE PUNANE RAAMAT. POETICS OF ENDANGERED SPECIES. Ukraina Kultuurikeskus, Ajakirjade Kirjastus 2007
METSA PÖÖRAMINE. Erakkond 2007