TIMO MARANI
KODULEHT

kontaktid

uurimused

publikatsioonid

loengud

luule

in English

 


UURIMUSED

Uurimisteemad

Minu peamisteks uurimisvaldkondadeks on ökosemiootika (semiootilised suhted kultuuri ja looduse vahel, märgilised suhted ökosüsteemides) ja zoosemiootika (loomade märgipõhised ja kommunikatsioonilised suhted). Viimasel ajal olen teaduslikult tegelenud ka ökokriitikaga ja keskkonnakommunikatsiooni uuringutega. Ma lähtun oma uurimustes biosemiootika teoreetilistest alustest ning Tartu semiootikakoolkonna traditsioonist. Inimkultuuri piiridel olevate märginähtuste uurimine eeldab avatud metoodikaid ja sageli objektipõhist lähenemist. Olen kirjutanud ökosemiootika ja zoosemiootika teooriast ning teinud uurimusi ka mitmetest konkreetsetest objektidest: bioloogiline mimikri, Eesti looduskirjandus, zoosemiootika ajalugu, uute liikide retseptsioon.


Grandid ja uurimistoetused
 • Euroopa Liidu Horisont Projekt 101084220"Koevolutsiooniline lähenemine avamaks looduspõhiste lahenduste ümberkujundavat potentsiaali kogukondade kaasavamaks ja vastupidavamaks muutmisel" Eesti töörühma juht 2022-2026 (filosoofia ja semiootika instituut, Tartu Ülikool).
 • Personaalne rühmagrant PRG1504 "Ohustatud liikide tähendused kultuuris: ökoloogia, semiootiline modelleerimine ja retseptsioon" Vastutav täitja 2022-2026 (filosoofia ja semiootika instituut, Tartu Ülikool).
 • Personaalne uurimistoetus (PUT): "Paljuliigiliste keskkondade semiootika: agentsus, tähendusloome ja kommunikatsioonikonfliktid", Vastutav täitja 2017-2020 (filosoofia ja semiootika instituut, Tartu Ülikool).
 • Norra-Eesti teaduskoostöö programmi projekt EMP151 "Loomad muutuvates keskkondades: Kultuuriline vahendatus ja semiootiline analüüs" vastutav täitja 2013-2016 (Tartu Ülikooli semiootika osakond).
 • Institutsionaalne uurimistoetus IUT2-44 "Enesekirjeldusmehhanismide semiootiline modelleerimine: teooria ja rakendused" põhitäitja 2013-2018 (teema juht: Kalevi Kull, Tartu Ülikooli semiootika osakond).
 • Baasfinantseerimine "Eesti looduskultuuri keskkonnasemiootiline analüüs", vastutav täitja 2013 (Tartu Ülikooli semiootika osakond).
 • Kultuuriteooria tippkeskus (SA archimedes / Euroopa Regionaalarengu Fond) põhitäitja 2007-2015 (tippkeskuse juht: Valter Lang, Tartu Ülikooli filosoofiateaduskond; semiootika uurimisrühma vastutav täitja: Kalevi Kull).
 • Sihtfinantseeritav teadusteema nr SF0180056s12 "Enesekirjeldusmehhanismide semiootiline modelleerimine" põhitäitja 2012 (teema juht: Kalevi Kull, Tartu Ülikooli semiootika osakond).
 • Sihtfinantseeritava teadusteema nr 0182748s06 "Tähendusloome ja semiootilise kultuurianalüüsi transdistsiplinaarne metodoloogia" põhitäitja 2006-2011 (teema juht: Peeter Torop, Tartu Ülikooli semiootika osakond).
 • Eesti Teadusfondi grandi nr 7790 "Dünaamiline zoosemiootika ja loomade representatsioonid" grandihoidja 2009-2012 (Tartu Ülikooli semiootika osakond).
 • Eesti Teadusfondi grandi nr 6670 "Mimikri teooria ja jäljendamise ökosemiootiline käsitlus" grandihoidja 2006-2008 (Tartu Ülikooli semiootika osakond).
 • Sihtfinantseeritava teadusteema nr 0032471s03 "Eesti kirjanduse topoloogia ja tekstuur. [Intersemiootiline analüüs]" põhitäitja 2003-2005 (teema juht: Virve Sarapik, Eesti Kirjandusmuuseum).
 • Eesti Teadusfondi grandi nr 5230 "Semiootika ökoloogiline dimensioon: teoreetiline piiritlemine ja Eesti näidete analüüs" põhitäitja 2002-2005 (grandihoidja: Kalevi Kull, Tartu Ülikooli semiootika osakond).

Osalus ajakirjades

Pakutavad teadusteenused
 • Eksperthinnangud: Eesti Teadusfondile, SA-le Archimedes, Tallinna Ülikooli Kirjastusele jt.
 • Koolitused: Tallinna Tehnikaülikoolile (ökosemiootika maastikuarhitektuuris), Jõgevamaa raamatukogudele (Eesti looduskirjandus), Tartu Keskkonnahariduskeskusele (semiootikuna looduses), Eesti Emakeeleõpetajate Seltsile (ökokriitika, looduskirjandus), Kultuuriteaduste ja Kunstide Doktorikoolile (eelretsentseerimine), Eesti Kunstiakadeemia (mimikri) jt.
 • Retsensioonid: kirjastustele Rodopi, Springer, ajakirjadele Biosemiotics, Social Semiotics, Trans, Green Letters, Environmental Humanities jt.

Osalus organisatsioonides