MTAT » ATI » Sven Laur » Bakatöö
Cool stuff:    PhD Comics   ¤   PhD Blog   ¤   BIIT   ¤   Sharemind

Lõplike elementide meetod

Tööd tehes tahtsin teada saada, kui raske on realiseerida ühte arvutusmeetodit. Nagu arvata oli ilmnes hulk tehnilist probleeme. Kõige raskem oli mitte algoritmide realiseerimine, vaid nende verifitseerimine. Kasutasin selleks Maplet ning vahel võttis õige palju aega, enne kui programmi ja Maple koodi vead parandatud said. Sellist tööd tuleks kindlasti teha kahekesi.
Nüüd tean, et LEM nii realiseerimine pole probleem, kuid see pole mõistlik. Esiteks on seda juba n+1 korda tehtud ning teiseks peaks eraldi tähelepanu pöörama programmi integreerimisele teiste pakettidega. Maailmas on palju asju ka vabavarana ära tehtud.