Teadusartikli kirjutamise alused

LOOM 04.037
Kursuses antakse ülevaate sellise teadusartikli kirjutamisest ja vormistamisest, mida kõlbab esitada avaldamiseks rahvusvahelisele teadusajakirjale. Kursus on mõeldud eelkõige ökoloogia kraadiõppuritele ja mida lähemal oled oma tegemistega ökoloogiale, seda rohkem sinule seal on, aga midagi on loodetavasti kõigile bioloogidele!

Kursuse sooritamiseks sügisel 2016 tuleb kindlasti tulla kohale sissejuhatavasse seminari neljapäeval, 27. oktoobril 2016 kell 10.15, Van 46 - 305, seal jagatakse ülesandeid.

      Põhiülesanne: tuleb kirjutada minimaalselt 7 lk. pikkune (teksti ilma piltideta) (reavahe 2, nagu üldisemadki nõuded ette näevad) inglisekeelne teadusliku artikli formaadis tekst järgides allpool lingitud õpetliku teksti põhimõtteid. Lugu peab olema täielik väljamõeldis, soovitatav kirjutada muinasjutuliste elukate öloloogiast.

      Töö peab vastama teadusajakirjale esitatava käsikirja vormistuslikele nõuetele (vastavad suunised sisalduvad õppematerjalides). St ärge palun unustage nõuetekohast tiitellehte, ridade nummerdamist jms.

      Aga sellest on veel vähe. Kirjutatud tekste tuleb vastastikku kritiseerida, st hinnata mainitud õpetliku teksti põhimõtetest kinnipidamist. Kriitika peaks olema vähemalt pool lk. pikk ja kriitikas tuleb numbriga viidata õpetlike tekstide punktidele (vähemalt viis viidet, et millist punkti on rikutud).

       Aga ka see ei ole veel kõik - õppejõu ja kaaskursuslaste kirjalike kommentaaride põhjal tuleb tekitada uus, parandatud versioon oma artiklist.


      Detailsemad nõuded mänguartiklile: nõuded.doc

      Probleemide harjutus: probl.doc

      õpetlik dokument I - artikli stiil jne. (*.doc)

      õpetlik dokument II - artikli avaldamine. (*.pdf)


Tagasi