Näide

ikoon

Oma Informaatika didaktika kursusel TLÜ informaatika magistriõppes olen kasutanud sissejuhatava ülesandena alljärgnevat rühmaarutelu, mis põhineb kuue mõttemütsi meetodil.

Pärast sissejuhatavat loengut, milles tutvustan informaatika kui õppeaine staatuse muutumist viimaste õppekavareformide käigus, loevad kõik kursusel osalejad IVA keskkonda üles seatud dokumenti "Avalik kiri Eesti Haridusministeeriumile ja üldsusele: Infotehnoloogia koolis: üks samm edasi – kaks sammu tagasi". Tegemist on Ida-Virumaa arvutiõpetajate nördinud pöördumisega, mis on pärit elust enesest (ilmus 2002. a. Õpetajate Lehes). See poleemiline ja emotsionaalne dokument on arutelule konteksti loomiseks väga sobilik, kuna ei jäta kedagi ükskõikseks.

Seejärel teen IVA foorumisse esimese sissekande, kandes ise sinist mütsi:

Kriis Eesti kooliinformaatikas?

Mart Laanpere

Alustame esimest rühmaarutelu, kasutades Edward de Bono kuue mütsi meetodit. Meetodi eripäraks on see, et õppijaid "sunnitakse" vaatama arutatavale probleemile või nähtusele erinevatest vaatenurkadest: emotsionaalsest, kriitilisest, konstruktiivsest jne. Vaatenurk sõltub sellest, mis värvi müts teil vastamise hetkel "peas" on. Mütsi valite enne vastamist rippmenüüst 'Teadmustüüp'. Iga mütsi 'iseloomu' kohta saate lähemalt lugeda, kui klõpsate küsimärgi-ikoonil sealsamas teadmustüübi-rippmenüü kõrval.
Avaldage vähemalt kolme erineva mütsi alt oma seisukohad artiklis kirjeldatud probleemi suhtes! Proovige jõuda konsensusele oma kaaskursuslastega - on's uue riikliku õppekava IKT integratsiooni ja läbivate pädevuste keskne lähenemine tõepoolest põhjustanud kriisi Eesti kooliinformaatikas, nagu seda väidavad Ida-Virumaa arvutiõpetajad?

Reeglina postitavad üliõpilased oma esimesed sissekanded veel praktikumi käigus, kuid põhiosa diskussioonist toimub kahe järgneva nädala jooksul. Nagu allpool näha, kipuvad üldjuhul algfaasis domineerima punased ja mustad mütsid. Lõppfaasis on juba rohkem näha ka rohelisi ja siniseid mütse. Kõige keerulisemaks on antud näite puhul osutunud valge mütsi korrektne kasutamine, sest üliõpilased ei oska ilmselt fakte antud teemal leida.