Ülesanne

ikoon

Rühmaarutelu kuue mõttemütsi meetodil

TTÜ Avatud Ülikooli haridustehnoloogia talituse juhataja Marge Kusmin on juba mitu aastat tegelenud e-õppega tegelevate temaatiliste võrgustike uurimise ja nende tegevuse toetamisega (vt artiklit Koostöö tõenäosus temaatilises võrgustikus E-õppe uudiskirjas). Kui kaasaegne pedagoogikakirjandus näeb temaatilistes võrgustikes (ehk õppejõudude praktikakogukondades) võimsat vahendit e-õppe innovatsiooni levitamises, siis meil Eestis ei kipu võrgustikud seni veel kuigi aktiivselt tegutsema (samalaadne on olukord ka enamikus teistes maades).

Ülesanne. Kutsun teid osalema kuue mõttemütsi meetodil rühmaarutelus teemal: Miks võrgustik ei võrguta? Arutelu toimub foorumis Rühmaarutelu. Minu ootuseks on, et iga osaleja kannab arutelu vältel vähemalt kolme eri värvi mütsi (märkides mütsi värvi foorumi sissekande pealkirjas ära) ning lõpuks üritavad kõik anda omapoolse panuse meie rühma ühise, konstruktiivse ja konsensusliku ettepaneku moodustamisse.

ikoon

Refleksioon

Reflekteerige, kuidas rühmaarutelu kuue mõttemütsi meetodil sujus. Kas ja kuidas saaksite vastavat meetodit rakendada oma õppetöös? Saatke oma refleksioon käesoleva mooduli foorumisse Refleksioon.