esmaspäev, Juuni 13, 2005

Tantsi, tantsi...

...see on nagu matemaatika õpetamine koolis – esialgu on võimalused väga limiteeritud. Hiljem hakkab järjest välja tulema, et ka negatiivsed arvud on olemas ja nendega on võimalik teha samu tehteid, mis positiivsete arvudega. Kahe tundmatuga võrrand on lahendatav teise samasuguse kaasabil ning isegi negatiivset arvu võimalik juurida...