Kultuurilugu küsimused (SOSE.01.139).

 1. Vana Riigi tekkimine. Geograafilised, etnilised ja sotsiaalsed faktorid.
 2. Vana-Egiptuse kronoloogia. Periodisatsiooni probleemid.
 3. Arhailine Egiptus (Eeldünastiline ja Varadünastiline ajajärgud). Esimesed vaaraod.
 4. Vana Riik. III-VI dün. (Püramiidide ajastu). Välis- ja sisepoliitika. Peamised vaaraod.
 5. Esimene vaheperiood (VII-X dünastiad). Herakleopolis ja Teeba.
 6. Keskmine Riik (XI-XIII d.). Peamised vaaraod ja sündmused.
 7. Hüksoslaste ajastu / Teine vaheperiood (XIV-XVI/XVII d.).
 8. Uus Riik (XVIII-XX d.). Peamised vaaraod ja sündmused.
 9. Hilis-Egiptus (XXI-XXXI d.) ja selle periodiseering.
 10. Vana-Egiptuse religioon. Animism, fetišism, totemism. Loomadekultus.
 11. Loodusjumalad. Loomismüüdid: peamised traditsioonid.
 12. Helioopolise kosmo- ja teogoonia.
 13. Memfise kosmo- ja teogoonia.
 14. Hermopolise kosmo- ja teogoonia.
 15. Teeba kosmo- ja teogoonia.
 16. Vana-Egiptuse panteon. Peajumalad ja nende funktsioonid.
 17. Osirise kultus ja müüdid.
 18. Surnukultus: matmine (hauakambrid, mastabad, püramiidid).
 19. Surnukultus: mumifitseerimine ja matusetseremoonia.
 20. Surnukultus: hauatagune maailm, Osirise kultus.
 21. Egiptuse keel ja kiri. Keele ja kirja areng.
 22. Hieroglüüfide avastamine ja dešifreerimine.
 23. Vana Riigi kirjanduse ülevaade. Periodisatsioon. Varadünastilised allikad.
 24. Vana Riigi kirjandus (Püramiiditekstid, Annaalid, Memfise teoloogiline traktaat/ Šabaka raidkiri, Džedefra elutarkus, Ptahhotepi elutarkus, Palermo kivi, Hümnid).
 25. Keskmise Riigi kirjanduse ülevaade. “Klassikaline periood” (Turajevi järgi).
 26. Keskmise Riigi kirjandus: Vanemad ja nooremad sargatekstid, Ülikute pealkirjad, “Kahe tee raamat”, “Merikara õpetus”, “Jutustus kõnekast talupojast /Talupoja lugu”, “Harfi mängija laul”, “Elust tüdinu vestlus oma Ba’ga”, “Hahepersenb-Onhu vestlus oma südamega”, “Ipuweri manitsus”,“Neferti ettekuulutus”.
 27. Keskmise Riigi kirjandus: “Lugu Apopisest ja Sekenenrast”, “Muinasjutt merehädalisest”, “Vaarao Cheops ja võlurid”, Amenemhet I elutarkus, Kagemni elutarkus, Shotepibri elutarkus, Ahtoi manitsuskiri, Ani elutarkus.
 28. Uue Riigi kirjanduse ülevaade.
 29. Uue Riigi kirjandus: Surnuteraamat, “Teisepoolsuse juhid”, “Taevalehmaraamat”, “Väravateraamat”, “Raamat sellest, mis on Duatis”, “Apopi kukutamise raamat”, Hümn Atonile ja teised hümnid, lüürika, satiir.
 30. Uue Riigi kirjandus: “Sinuhe jutustus”, “Un-Amuni reisijutt”, “Kaks venda”, “Tõde ja vale”, Thutmosis III annaalid, “Un-Amuni reisijutt”.
 31. Hilis-Egiptuse kultuur. Demootiline kiri ja kirjandus.
 32. Vana riigi kunst (arhitektuur, skulptuur, reljeefid, rakenduskunst).
 33. Keskmise riigi kunst (arhitektuur, skulptuur, reljeefid, rakenduskunst).
 34. Uue ja Hilis-Egiptuse kunst(arhitektuur, skulptuur, reljeefid, rakenduskunst).
 35. Vana-Egiptuse teadus (astronoomia, matemaatika, keemia, meditsiin).
 36. Vana-Egiptuse sõjakunsti areng (strateegia ja taktika ).

Tagasi