Margus Niitsoo kodulehekülg
Mina, Margus

Tere tulemast minu minimalistlikule ja harva uuenevale kodulehele.
Endast:
Mina olen Margus Niitsoo, Tartu Ülikooli Informaatika programmijuht.Olen üldiselt laiade ja vahelduvate huvidega, millede hulgas on või on olnud religiooni, psühholoogia, matemaatika ja arvutiteaduse erinevad ja reeglina teoreetilisemad harud. Praktilise poole pealt huvitab mind eelkõige didaktika, st kuidas võimalikult hästi õpetada. Tegelen lisaks õppimisele, teadusele ja õpetamisele (mis on doktorandi kohused) oma vabal ajal ka Taijiquani ja basskitarri harjutamisega. Olen reeglina kohusetundlik kuid muidu väga kaootiline ja vähesüstemaatiline inimene. Seda peegeldab ka see leht ise, sisaldades suhteliselt juhuslikku valimit erinevatest materjalidest.

Esseed:
(Kirjutatud ülikooli erinevate kursuste tarbeks)
Mina ja surm - 2008 k
Kas kognitiivne religiooniuurimine on väärtuslik? - 2008 k
Teadus ja religioon - kas vaenlased või vennad - 2008 s
Mina ja Loovus: ühe matemaatiku nägemus - 2009 s

Publikatsioonide nimekiri:
Ahto Buldas, Margus Niitsoo. Can we construct unbounded time-stamping schemes from collision-free hash functions? In the 2nd International Conference on Provable Security (ProvSec) 2008. Shanghai, China, October 30-November 1, 2008. LNCS 5324, pp.254-267, 2008.
Ahto Buldas, Aivo Jürgenson, Margus Niitsoo. Efficiency bounds for adversary constructions in black-box reductions. In C. Boyd and J. Gonz.alez Nieto (Eds.): ACISP 2009, LNCS 5594, pp.264-275, 2009.
Ahto Buldas, Sven Laur, Margus Niitsoo. Oracle separation in the non-uniform model. In J.Pieprzyk and F.Zhang (Eds.): the 3rd International Conference on Provable Security (ProvSec) 2009, November 11-13, 2009, Guangzhou, China. LNCS 5848, pp. 230-244, 2009.
Ahto Buldas, Margus Niitsoo. Optimally tight security proofs for hash-then-publish time-stamping. In: Steinfeld, R., Hawkes, P. (eds.): ACISP 2010. LNCS 6168, pp.318-335, 2010.
Margus Niitsoo. Optimal Adversary Behavior for the Serial Model of Financial Attack Trees. In: Echizen, I., Kunihiro, N. (eds.): IWSEC 2010. LNCS 6434, 2010.

Akadeemilised tööd:
Bakalaureusetöö "Heytingi ahelate alamotsekorrutiste endoprimaalsus"
Magistritöö "Can we Construct Unbounded Time-Stamping Schemes from Collision-Free Hash Functions?"


Keskkooli Uurimistööd:
Fibonacci jadad ja nende üldistatud kujud
Fibonacci jadade üldistustest
Generalizations of the Fibonacci Sequence