Info otsimine internetist ja leitud info salvestamine

Triin Marandi
 

Otsingumootoritest saab infot otsida erinevate märksõnade järgi. Tuntuimad ja paremad otsingumootorid on näiteks:
Eestis - www.neti.ee; ülemaailmsed - www. google.com , www.altavista.com , www.excite.com , www.lycos.com

Otsingumootorid põhinevad inglise matemaatiku G. Boole'i järgi nime saanud Boole'i loogikal. See loogika koosneb kolmest loogika operaatorist: AND (päring kõigi esitatud terminite kohta), NOT (välistab terminid) ja OR (päring ühe või ainult osa terminite kohta). Võib kasutada ka pluss- ja miinusmärke: +rebane (otsib kindlasti); -rebane (jätab välja). Kindla fraasi otsimiseks tuleb see panna jutumärkidesse.

 • Võimaluse korral ärge pange märksõnu pöördesse, käändesse ega mitmusesse (kui te just täpselt seda ei otsi)!
 • Kasutage võõr(inglis)keelseid märksõnu! (Vajadusel kasutage veebipõhiseid sõnaraamatuid - http://www.keeleveeb.ee/!)
 • Linkide avamiseks kasutage PAREMAT hiirenuppu ja sealt Ava uues aknas ehk Open in Nev Window!
 • Pöörake tähelepanu failide autoriõigustele ©!!

Google'i otsingumootori kasutamine
Avage Google'i lehekülg - www.google.com
Teil on võimalus kasutada otsingumootorit eesti- või muukeelsena. Avades otsingunupu kõrvalt Preferences -
Interface Language, saate määrata ja salvestada keele, milles soovite toimetada.    

Tutvuge kahe erineva võimalusega: üldise otsimisega (Veeb) ja pildifailide otsimisega (Pildid). Automaatselt avatakse teile üldine otsing.

 • Kirjutage otsingulahtrisse märksõna(d) ja klikkige nupul Otsi või vajutage klaviatuuril klahvi Enter.
 • Otsingutulemustes on teie märksõna(d) rasvases kirjas. Link otsitavale leheküljele on iga lõigu esimesel ja viimasel real. Klikkige sellel PAREMA hiirenupuga ja valige Open in New Window! Siis jääb otsingu tulemuste lehekülg teil avatuks ning uus lehekülg avaneb uude veebilehitseja aknasse.
 • Sobivate lehekülgede aadressid salvestage endale arvutisse (vt. lehekülje lõpus!): Bookmarks (Nescape) või Lemmikud ehk Favorites (Internet Explorer) või aktiveerige vajalik tekst ning kopeerige see näiteks Word-i dokumenti. Pöörake tähelepanu ka faili autoriõigustele.

Pildifailide otsimiseks klikkige esmalt otsingulehtri kohal Pildid.

 • Sisestage märksõna(d) piltide kohta, mida soovite leida ja käivitage otsing. Otsingutulemuste lehel kuvatakse leitud pildid koos vajaliku infoga.
 • Vaadake tumedat riba piltide kohal - seal on kirjas leitud failide hulk. Kui see on väga suur, on soovitatav märksõnu lisada või täpsustada.
 • Iga pildi (vt. pilt kõrval) all on kirjas pildifaili nimi, pildi suurus pikselites ja faili suurus baitides ning lehekülje aadress, kus see pilt asub. Klikkige pildil või selle all oleval aadressil. Alles avanenud leheküljel asub pilt, mida salvestada.
 • Pildifaili salvestamiseks klikkige pildil PAREMA hiireklahviga, valige Salvesta pilt nimega ehk Save Image (Picture) As… ja koht, kuhu pildi salvestate – kas mälupulgale või arvuti kõvakettale teie kausta.

Püüdke leida õppematerjalide jaoks sobivaid taustu ja nupukesi. Selleks kasutage otsingus märksõnu: background, texture (taustad), icon, button (nupukesed), animated button (liikuvad nupukesed), line (jooned). Kõigi nende salvestamine toimub sarnaselt tavalise pildiga: parem hiireklikk pildil ja Salvesta pilt nimega ehk Save Image (Picture) As…

Meedia otsimine AltaVista abil ja salvestamine

 • Minge AltaVista leheküljele - www.altavista.com
 • Valige, kas soovite otsida pilte (Images), videolõike (Video) või helindeid (MP3/Audio).
 • Sisestage otsingusõna ja klõpsake Search.
 • Otsingu täpsemaks määratlemiseks (Advanced Search) märkige ära otsitavate failide soovitud omadused (foto või graafika, värviline või must-valge, videofaili formaat, videoklipi pikkus jne).
 • Otsingu tulemustena kuvatakse pildid ja videod ning lühiinfo nende kohta (faili nimi, mõõtmed ja suurus kilobaitides). Kui soovite leitud faili kasutada, klõpsake sel parema hiirenupuga, valige Ava uues aknas ehk Open in New Window ja jõuate originaalfaili leheküljele.
 • Kui soovite pilti endale salvestada klikkige pildil paremat hiirenuppu, valige Salvesta pilt nimega ehk Save Image As ja valige koht, kuhu salvestada.

Video ja helindi salvestamine toimub

 • seda faili mängivast abiprogrammist - File, Save as või
 • otse veebilehitsejalt ülamenüüst (File - Save as) või
 • leheküljelt, kus video/heli avaneb hüperlinkidena (soovitatav!) - nagu leheküljel http://www.helmes.ee/joulud2003/.

Viimasel juhul peate salvestamiseks hüperlingil klikkima parema hiirenupuga ja valima Salvesta sihtfail nimega ehk Save Target As (Internet Explorer) või Save Link As (Netscape). Hüperlingi taga peituva heli- või videofaili leiate üles hiirega üle lingi liikudes. Faili nimi näidatakse teile veebilehitseja akna alumises servas.

Helifailide laiendid on tavaliselt: mp3, wav, aif, rm, ram. Videofailide laienditeks on enamasti: mpeg, mpg, mov, avi, rm, ram, asx. Video- ja helifailide kasutamisel peate arvestama, et tarkvara nende failide vaatamiseks/kuulamiseks peab igal kasutajal arvutis olemas olema. Kõige suurema tõenäosusega ei teki probleeme mp3, wav, mpeg, mpg, mov ja avi failide kasutamisel - seega eelistage neid!

Järjehoidjate kasutamine
Kui olete leidnud mõne huvitava kodulehekülje, mida tahaksite teinegi kord külastada või sellel paiknevat infot kasutada, ei ole tingimata tarvis lehekülje aadressi endale paberile kirjutada – lihtsam on kasutada veebilehitseja programmi võimalusi.

Netscape:

 • Valige ülamenüüst Bookmarks, Add Bookmark - lehekülje aadress salvestub Bookmark’ide nimekirja lõppu.
 • Oma Bookmark’ide jaoks endanimelise kataloogi loomiseks valige menüüst Bookmarks, Edit Bookmarks, File, New Folder. Andke oma kataloogile nimi. Põhikataloogi sisse saab luua ka alamkatalooge.
 • Bookmark’ide lisamiseks otse oma kataloogi valige menüüst Bookmarks, File Bookmark ning soovitav kataloog.
 • Bookmark’ide salvestamiseks ja kaasa võtmiseks valige menüüst Bookmarks, Edit Bookmarks. Avanevalt Bookmark’ide leheküljelt valida File, Save As… ja salvestada Bookmark’id näiteks mälupulgale.

Sama võimalus on ka Internet Exploreris, kuid seal kasutatakse mõistet Lemmikud ehk Favorites.

 • Valige ülamenüüst Lemmikud (Favorites), Lisa kausta Lemmikud (Add to Favorites...)
 • Kindlasse kausta salvestamiseks klikkige kaustal
 • Uue kausta loomiseks klikkige Uus kaust (New Folder)
 • Leheküljele saate anda sobiva nime lahtris Nimi (Name)
 • Salvestamiseks klikkige OK.
 • Salvestatud lehekülgede/kaustade toimetamiseks ja kaasavõtmiseks valige ülamenüüst Lemmikud (Favorites), Korralda kausta Lemmikud sisu (Organize Favorites)
 • Kaustal parema hiireklahvi abil saate kausta sobivasse kohta kokku pakkida.

Elektrooniliste õppematerjalide/õpiprogrammide otsimine
Õppematerjalide ja õpiprogrammide otsimisel on otstarbekas kasutada spetsiifilisi märksõnu:
free, freeware (vabalt allalaaditavad programmid, mille eest ei tule teil maksta), demo, shareware, trial (demonstratiooniversioon või programm, kus kõik võimalused ei tööta või saate kasutada täisversiooni piiratud aja - N. 30 päeva), on-line (kasutatakse internetipõhiselt), educational software (õpitarkvara), sobiva aine nimetus inglise keeles, õpiprogrammi tüüp (kui teate täpselt, mida otsite. N. tutorial, drill, test, simulation, game), vanuseaste (kui tahate täpselt määratleda)

Kui olete leidnud mõne lehekülje, kust teil on võimalik õpiprogramme endale salvestada, pöörake tähelepanu:

 • faili suurusele - kas ikka mahub teie arvutisse/disketile;
 • tarkvaralistele nõuetele - millise Windows'i versiooniga sobib, kas vajab Windows NT-d, kas vajab lisaks spetsiaalseid multimeediat mängivaid programme (RealPlayer või QuickTime);
 • tehnilistele nõuetele - kas on mõeldud PC või Mac'i (Macintoshi) jaoks, palju vajab vaba operatiivmälu (RAM), kas vajab helikaarti, mikrofoni jne.

Programmi salvestamine enda arvutisse võib võtta mõne sekundi kuni mitmeid tunde. See sõltub faili suurusest, internetiühenduse kiirusest, teie arvutist ja ka kellaajast.

Tavaliselt on allalaaditava (salvestatava) faili juures viide Download või Download Now. Sellel klikkimine alustab faili allalaadimist. Tavaliselt antakse ka valida, kuhu allalaaditav fail salvestada. Valige siis sobiv kataloog.

Allalaaditud ja salvestatud faili puhul on 3 võimalikku edasist põhitoimingut:

 • faili nimel (programmi nimi.exe) klikkides programm käivitub ja te saate seda kasutada;
 • te peate faili (nimi.zip või nimi.arj või nimi.rar) lahti pakkima kasutades selleks vastavat tarkvara (N. WinZip) - tavaliselt avaneb pakkimisprogrammi olemasolul pakitud programm selle nimel klikkides;
 • programm vajab installeerimist (kohe või pärast lahtipakkimist) - installeerimine käivitub tavaliselt klikkimisel faili nimel Setup.exe. Valige installeerimiseks sobiv kataloog. Osa programme võib pärast installeerimist vajada arvuti taaskäivitamist (Restart).