Sisupakettide koostamine

Triin Marandi (2007), TÜ Avatud ülikooli keskus

 

Ainekood: P2AV.TK.008

Maht: 1 AP

Kursuse sisu
Sisupaketi olemus ja ülesehitus. Erinevad sisupakettide loomise programmid. Programm eXe. Sisupakettide publitseerimine.

Eesmärgid
Kursuse eduka läbimise järel mõistavad osalejad sisupakettide olemust, teavad sisupakettide struktureerimise erinevaid mudeleid ning oskavad iseseisvalt luua sisupakette.

Sihtrühm
K
ursus on mõeldud kõrgkoolide ning kutseõppeasutuste õppejõududele.

Nõuded lõpetamiseks
Lõputöö (sisupaketi) esitamine. Info lõputööle juurdepääsuks saata e-kirjaga aadressile
triin.marandi@ut.ee

Õppetöö
Praktikumid arvutiklassis (8-12 tundi), iseseisev töö.

Programmijuht: Esta Pilt
Kontakt: esta.pilt@ut.ee või 737 5560

Registreerumine: http://www.e-uni.ee/kursused/registreerimine.php