Esitluste kasutamine ja loomine
Esitluste kasutamine ja loomine PowerPointis

Triin Marandi
haridustehnoloog, Tartu
Ülikool
2006K
äesolev õppematerjal on loodud programmiga Lectora. Materjali põhiteemade juurde saate liikuda vasakul paikneva sisukorra abil. Põhiteemade all olevatele lehekülgedele liikumiseks kasutage akna paremas ülanurgas olevaid noolenuppe.

Avalehele p
ääsete noolenuppude ees oleva majakujutisega nupu abil ning ristikujutisega nupp sulgeb õppematerjali.