Programmi eXe kasutamine

Programm eXe on mõeldud mugavaks sisupakettide koostamiseks. Valmis materjale saab eksportida IMS ja SCORM pakettidena ning importida neid õpikeskkondadesse (näiteks Moodle, WebCT) või salvestada lihtsalt veebilehekülgedena ja kasutada internetis ka ilma õpikeskkonnata.

eXe kasutamiseks tuleb see esmalt enda arvutisse salvestada ning installeerida. Allolevalt internetileheküljelt saate iga kuu programmi uuendatud verisooni. Viimased versioonid on ka juba eestikeelsed, kuigi tõlge pole kohati kõige õnnestunum.   

img9_2

Programmi ülamenüüs on järgmised võimalused:

 • Fail - saate avada uue või olemasoleva sisupaketi (elp-laiendiga), salvestada tervet sisupaketti ning seda eksportida kas standarditele vastavalt või tavalisteks veebilehekülgedeks.
 • Vahendid - saate toimetada paketti lisatud e-vahendeid (iDevices) ning valida sobiva töökeele (Eelistused - näiteks Eesti).
 • Stiilid - saate pakutud kujunduse mallide hulgast valida meelepärase ja seda sujuvalt paketi toimetamise ajal muuta.
 • Uuenda - näitab teile viimati salvestatud muudatusi sisupaketis.

Ülamenüü all on:

 • Lisa lehekülg - loob uue tühja lehe olemasoleva ning hiirega aktiveeritud (klikkige!) lehekülje alla.
 • Kustuta - kustutab hiirega aktiveeritud lehekülje.
 • Muuda nimi - võimaldab muuta hiirega aktiveeritud lehekülje nime. Sama saab teha ka lehekülje nimel 2 korda klikkides.
img10_2

E-vahendite valiku kohal on noolekujulised nupud. Nende abil saate muuta lehekülgede järjekorda ning taandust (viia eelmise lehekülje alaleheküljeks).

Kui lisate leheküljele e-vahendi (võite lisada ka mitu erinevat), peate selle kindlasti eraldi salvestama - klikkima vahendi toimetamise akna all rohelisel linnukesel. Prügikasti-kujulisel nupul klikkimisel saate vahendi kustutada ja noolenupud on taas ühel lehel olevate vahendite järjestuse muutmiseks. Valides rippmenüüst ühe olemasolevatest lehekülgedest, saate lisatud vahendi ka teisele leheküljele ümber tõsta.

Ärge unustage ülamenüüst tervet paketti aeg-ajalt salvestada!

Programm eXe võimaldab teil lisada sisupaketile 19 vahendit. Kuigi need vahendid on konkreetsete nimetustega, võib neid kasutada ka teistel eesmärkidel. Näiteks saab Vaba teksti vahendiga esitada kõik tekstipõhised materjalid – ülesannete kirjeldused, lugemismaterjalid, ülesanded jne. Küll aga on igal vahendil oma ikoon, mida te ise määrata ja muuta ei saa.

eXe vahenditeks on (tähestikulises järjekorras):

 • Eelteadmised - tekstilahter terve paketi või ka lehekülje vajalike eelteadmiste või tehniliste tingimuste esitamiseks.
 • Eesmärgid – tekstilahter terve paketi või ka lehekülje eesmärkide esitamiseks.
 • Flash tekstiga – saate teksti sisse lisada flashi formaadis (swf) videofaili.
 • Flash video – ainult video esitamiseks (swf).
 • Image Magnifier – pildi suurendamise vahend.
 • Juhtumi kirjeldus – spetsiaalsete tekstilahtritega vahend juhtumianalüüsiks.
 • Lugemine – lugemisülesande esitamiseks.
 • Manus – leheküljele faili lisamiseks.
 • Mõtisklus – reflekteerimisülesanne.
 • Pildigalerii – paljude piltide esitamiseks ühel leheküljel.
 • Pilt tekstiga – pildi ja teksti koos esitamiseks. Pilt saab paikneda teksti sees paremas või vasakus servas.
 • SCORM Quiz – valikvastustega test, kus õppijale näidatakse tema tulemust protsentides. Tulemusi ei salvestata ja õpetajal pole võimalik neid tulemusi jälgida.
 • Sulge tegevus – lünktekst, kuhu saab sisestada (kopeerida) teksti ja muuta osa tekstis olevatest sõnadest lünkadest. Lünkade täitmist kontrollib arvuti, kuid tulemusi taas ei salvestata.
 • Tegevus – õpijuhise, ülesandekirjelduse lisamiseks.
 • Tõene/Väär küsimus – enesekontrolliks mõeldud küsimus koos õpetaja poolt lisatud kommentaaride lugemise võimalusega.
 • Vaba tekst – põhivahend tekstiliste materjalide esitamiseks.
 • Valikvastustega küsimus – arvuti poolt kontrollitav küsimus koos õpetaja poolt sisestatud kommentaaridega. Punkte ei loeta ja tulemusi ei salvestata.
 • Väline veebileht – avab sisestatud internetiaadressil asuva veebilehe otse lehekülje sisse etteantud suurusega aknas.
 • Wikipedia artikkel – avab lehekülje sisse Wikipedia artikli, mida õpetaja eraldi toimetada ei saa, kuid õppija saab sealt hüperlinkide abil edasi liikuda.
« previous | next »