Ülesanded

1. ülesanne
Installeerige enda arvutisse programm eXe (aadress on toodud õppematerjalides) ja looge ühe teema kohta sisupakett kasutades võimalikult erinevaid eXe programmi vahendeid. Salvestage koostatud sisupakett veebilehtedena, avaldage see serveris ning saatke foorumisse avalehekülje aadress.

2. ülesanne
Vaadake kursusekaaslaste koostatud sisupakette ja esitage neist ühe kohta oma arvamus ja kommentaarid (foorumisse). Andke nõu, mida saaks veel paremini teha.

« previous | next »