MTAT » ATI » Sven Laur » Motod
Cool stuff:    PhD Comics   ¤   PhD Blog   ¤   BIIT   ¤   Sharemind

Motod ja mõtted

Selleks, et paigal püsida,
tuleb joosta kõigest väest.
Kui tahad jõuda mõnda teise kohta,
pead jooksma vähemalt kaks korda kiiremini.

Lewis Caroll

***

Kui on kiire, siis tuleb seni oodata, kuni kiire üle läheb.

/Eesti rahvatarkus/

***

On olemas kolm teadmise liiki: faktide teadmine, arukus-kavalus ja kogemus-teadmine.

Karel Capek

Ära küsi küsimusi, mille vastustega sa ei oska midagi peale hakata.

/elukogemus/

***

Lihtsam on muuta ennast kui maalima.

/elukogemus/

***

Inimmõistus on haruldaselt piiratud -- kõik kogemused ka olulised ununevad väga harva enam kui poole aastaga, kuni reaalsus jälle end meelde tuletab.

/elukogemus/

***

Tänutunne on väga haruldane nähtus.

Dale Carnegie

***

Therefore everything that appears in the television screen becomes truth in the eyes of whatcher.

/Videodrome 80es/

***

Therefore everithing that appears in the television screen becomes virtual in the eyes of whatcher.

/CNN syndrome late 90es/

***

Mida täielikumalt on organism kohastunud mingi konkreetse keskonnaga, seda väiksemat muutust on vaja ta hävitamiseks./--/ Tehnilisel tsivilisatsioonil baseeruva ühiskonna hävitamine mingis (tuuma)kapriisi sööstus saaks hukatuslikuks isegi siis, kui paljud miljonid vahetult ellu jääksid.

Isac Asimov

***

Fools rush where angels fear to thread.

/Inglise vanasõna/

***