Esileht


    Kõigepealt natuke nimede kirjutamisest. Teaduslik (ladina keelne) liiginimi koosneb kahest sõnast: perekonna nimest ja liigiepiteedist. Näiteks Varanus komodoensis. Nime esimene pool näitab, et see liik kuulub perekonda varaan (Varanus) ja epiteet ütleb, mis liigiga on tegemist. Liigiepiteeti ei kasutata kunagi üksinda. Liiginimed ja liigist alamate taksonite nimed kirjutatakse kaldkirjas (italic), kõrgemate taksonite nimed normaalses stiilis. Perekonna nimed ja kõrgemate taksonite nimed algavad alati suure algustähega, liigiepiteet alati väikese algustähega (vahel kirjutatakse isikute nimed liigiepiteedina siiski suure algustähega). Teaduslikus kirjanduses esmakordsel liiginime mainimisel kirjutatakse nime järele ka esmakirjeldaja nimi ja vastava publikatsiooni aastaarv. Näiteks Varanus komodoensis Ouwens, 1912. Vahel tuleb ette, et liigi esmakirjeldaja nimi on sulgudesse pandud. Näiteks Balaenoptera musculus (Linnaeus, 1758). See tähendab seda, et hiljem pärast esmakirjeldust on liik oma esialgsest perekonnast mujale tõstetud. Antud juhul perekonnast silevaal (Balaena) perekonda vaguvaal (Balaenoptera).

    Nüüd natuke klassifitseerimisest. Sarnased liigid ühendatakse perekonda, sarnased perekonnad sugukonda, lähedased sugukonnad moodustavad seltsi jne. Termineid perekond, sugukond ja selts nimetatakse kategooriateks. Järgnevalt on toodud nimekiri kategooriatest, millede kasutamist zooloogias võib ette tulla (nimekiri pole ammendav). Rasvases kirjas on kategooriad, mida tunnustab Rahvusvaheline Zooloogilise Nomenklatuuri Koodeks (I.C.Z.N).

 

Kategooriad hierarhilises järjekorras

 

Regnum - riik

Subregnum - alamriik

Superphylum - ülemhõimkond

Phylum - hõimkond

Subphylum - alamhõimkond

Superclassis - ülemklass

Classis - klass

Subclassis - alamklass

Infraclassis - infraklass

Superlegio - ülemleegion

Legio - leegion

Sublegio - alamleegion

Infralegio - infraleegion

Supercohortus - ülemkohort

Cohortus - kohort

Magnordo - ?

Superordo - ülemselts

Grandordo - ?

Ordo - selts

Subordo - alamselts

Infraordo - infraselts

Parvordo - ?

Superfamilia - ülemsugukond

Familia - sugukond

Subfamilia - alamsugukond

Tribus - triibus

Subtribus - alamtriibus

Infratribus - ifratriibus

Genus - perekond

Subgenus - alamperekond

Species - liik

Subspecies - alamliik

Zooloogilises nomenklatuuris on taksonite sufiksid ära määratud ainult sugukonnarühma taksonitel, mis on ära toodud järgnevas tabelis

Superfamilia

-oidea

Familia -idae
Subfamilia -inae
Tribus -ini
Subtribus -ina

 

Kahjuks on ülemsugukonna ladinakeelse sufiksiga väiksed probleemid. Sufiks "-oidea" ei pruugigi alati tähendada ülemsugukonna kategooriat. Näiteks võib tuua lõgsuude hõimkonna klassid Filospermoidea ja Bursovaginoidea. Nende klasside nimede kirjapilti võiks korrigeerida.


Kategooriad perekonnast klassini on pärit järgmisest raamatust: McKenna, M. C., Bell, S. K. 1997. Classification of mammals above the species level. Columbia University Press, New York.