3. Sidusõppe õppetehnoloogia ja -keskkond

Peatüki temaatika
See peatükk "Sidusõppe õppetehnoloogia ja -keskkond" annab ülevaate erinevatest õpetamisel kasutatavatest tehnilistest vahenditest.

next »