1. Pedagoogilised põhiküsimused

Peatüki temaatika
Selles peatükis käsitletakse pedagoogilisi põhiküsimusi, mis on seotud õppimisega, sh veebipõhise õppimisega. Peatükis tuletatakse meelde põhilised pedagoogilised teemad, mis mõjutavad veebipõhise kursuse organiseerimist. Peatükis on viidete kogum, mis on mõeldud täiendavaks lugemiseks.

next »