Originaalne hiina nimi: 高晶一
Täisnimi CN transkriptsiooni järgi: Gao Jingyi või läänepäraselt Jingyi Gao
Täisnimi VI transkriptsiooni järgi: Cao Tinh-nhất

Kontakt:  jingyi.gaout.ee; gao.jingyibisu.edu.cn
Sobiv pöördumine: Tere (kui on tuttavad); Prof. Gao (kui ei ole tuttavad)
 

Tutvustus

Prof. dr. Gao Jingyi on keeleteadlane (etümoloog); Hiina kodanik, Euroopa Liidu pikaajaline elanik; omandanud filosoofiadoktorikraadi üldkeeleteaduse erialal; Tartu Ülikooli hiina keele teadur; Eesti Keele Instituudi projektijuht-lingvist; Pekingi Rahvusvaheliste Õpingute Ülikooli külalisprofessor.

Tema peamised uurimisvaldkonnad on etümoloogia (erikeelte lihtsõnatüvede võrdlemine) ja filoloogia (vanad tekstid, kirjaviisid). Ta on avaldanud kolm monograafiat ja kümmekond artiklit, sealhulgas tippklassi (kauakestnud, indekseeritud ja eelretsenseeritud) teadusajakirjades nagu Linguistica Uralica, Trames ning Keel ja Kirjandus Eestis, Yǔ-yán yán-jiū [Keele uurimine] Hiinas, Studies in Language Hollandis ja Central Asiatic Journal Saksamaal.

Ta on uurinud ühiseid etümoloogiaid (keeltevahelised tüvisõnad samadest päritoludest) ka nende keelkondade vahel, mida tavaliselt ei võrrelda, nt hiina ja germaani ~ indoeuroopa keelte vahel, hiina ja läänemeresoome ~ uurali keelte vahel, hiina ja ungari ning jenissei keelte vahel.

Uurimistöö kõrval teeb Gao eesti ja hiina keele vahelisi tõlketöid. Ta täitis Eesti ja Hiina riigiasutuste tellimusel mitmed Shanghai EXPO 2010 korraldamisega seotud ülesanded ja avaldas kaks tõlkeraamatut.


Erialased huvid: Etümoloogia, fonoloogia, põhiline filoloogia, klassikaline hiinakeeleteadus (zishu, yunshu, xungu), leksikoloogia.

Muud huvialad: Populatsioonigeneetika (isaliinid, emaliinid), Hiina ajalugu.


Publikatsioone

Näidisartiklid

2017: Gao, Jingyi: Xia and Ket Identified by Sinitic and Yeniseian Shared Etymologies – «Central Asiatic Journal» 60 (2017): 51–58. [Saksamaal 1.1. klassi (WoS:A&HCI+Current Contents, Scopus, ERIH:B kajastatud) teaduslik väljaanne]

2015s: Gao, Jingyi: Keelesugulus riimivastavuse näitel: Hiina ja soome-ugri keelevõrdluse uusimaid leide – «Sirp: Eesti Kultuurileht» 2015.10 (2015.03.13), L4–L4.

2015o: Gao, Jingyi: Hiina ja soome-ugri keelte ühisest päritolust – «Õpetajate Leht» 2015.3 (2015.01.30), 20–20.

2014c: Gao, Jingyi: Huns and Xiongnu identified by Hungarian and Yeniseian shared etymologies – «Central Asiatic Journal» 56 (2012/2013): 41–48.

2014l: Gao, Jingyi: Rhyme correspondences between Sinitic and Uralic languages: On the example of the Finnish -ala and -aja rhymes – «Linguistica Uralica» 50.2: 94–108. [Eestis 1.1. klassi (WoS:A&HCI-2012, Scopus, ERIH:B kajastatud) teaduslik väljaanne]

2014s: Gao, Jingyi, Urmas Sutrop: The basic color terms of Mandarin Chinese: A theory-driven experimental study – «Studies in Language» 38.2: 335–359. [Hollandis 1.1. klassi (WoS:A&HCI, Scopus, ERIH:A kajastatud) teaduslik väljaanne]

2014k: Gao, Jingyi: Vanimad hiina laensõnad eesti keeles – «Keel ja Kirjandus» 2014.10: 792–796. [Eestis 1.1. klassi (Scopus, ERIH:C kajastatud) teaduslik väljaanne]

2013y: 高晶一(Gao Jing-yi): 从沈阳话单字双音节白读看其塞尾音的遗存//Klusiiliga finaalid mis on säilinud Shenyangi murde kahesilbilistes lihtsõnatüvedes – «语言研究»//Keele Uuring. 2013.4: 50–52. [Hiinas 1.1.a. klassi (CSSA, CSSCI, PKU-1992/1996/2000/2004/2008/ 2011, CNKI kajastatud) teaduslik väljaanne]

Teadusraamatud ehk monograafiad

高晶一(Gao JingYi) 2008: «汉语与北欧语言:汉语与乌拉尔语言及印欧语言同源探究», 北京: 中国社会科学出版社.[ISBN: 978-7-5004-7077-9]//ET: Hiina keel ja Põhja-Euroopa keeled. Hiina keele ning uurali keelte ja indo-euroopa keelte ühiste allikate alased avastused ja uurimused. Peking: Hiina Ühiskonnateaduste Kirjastus.

Gao, JingYi(高晶一) 2005: «Comparison of Swadesh 100 Words in Finnic, Hungarian, Sinic and Tibetan: Introduction to Finno-Sinic Languages», Tallinn: Estonian Language Foundation. [ISBN: 9985-79-135-5]//ET: Swadeshi 100 sõna võrdlus läänemeresoome, ungari, hiina ja tiibeti keeltes: Sissejuhatus läänemeresoome-hiina keeltesse. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

Raamat ehk õpik

Gao Jingyi, Märt Läänemets 2015: «Hiina keel», Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. [ISBN 978-9949-77-013-7]

Tõlkeraamatud

Gao Jingyi, Märt Läänemets (tõlkijad) 2011: «Hiina lood», Tallinn: SA Kultuurileht. [ISBN 978-9985-9995-4-7]

A.雅各布孙、F.R.克留茨瓦尔德(收集编写), 高晶一(译)2010: «爱沙尼亚童话», 北京: 作家出版社. [ISBN 978-7-5063-5546-9]//August Jakobson & Friedrich R. Kreutzwald (koostajad), Gao Jingyi (tõlkija) 2010: Eesti muinasjutud, Peking: Kirjanike Kirjastus.


Gao uurimistöö kohta arvustused ja kommentaarid teiste poolt

Gao hiina-läänemeresoome-uurali keelte ühise etümoloogia uurimistöö on saanud ebaõiglasi ja solvavaid kommentaare avalikkuse ja pankrooniliste hiina keelte teadmata olevate haritlaste poolt, kuid on viivitusega kiidetud mitmete asjatundlike teadlaste poolt:

(Esimese avalduse ajalises järjekorras)

Dr. Märt Läänemets (sündinud 1962), Tartu Ülikooli sinoloogia vanemteadur: «Gao uurimismeetod ja tulemus väärivad kindlasti tõsisemat tähelepanu.» ‒ Tartu Postimees 24.10.2005; «Tema meetod on täiesti arvestatav.» ‒ Postimees 23.01.2006; «Enne Gao avastust pole keegi seda teaduslikult uurinud, ta on teerajaja sel alal.» ‒ Maaleht 14.01.2010.

Prof. dr. Feng Zheng (sündinud 1948), [Hiina] Pealinna Normaali Ülikooli hiina keele osakonnas professor: «Gao edukas võrdlus on edenenud hiinakeeleteaduse alusel.» ‒ avaldas 2008. aastal teadusajakirjas Hiinas ja eessõnas monograafias Gao 2008.

Prof. Zhengzhang Shangfang (sündinud 1933), Hiina Ühiskonnateaduste Akadeemia Keeleteaduse Instituudis juhtivteadur & Shanghai Normaali Ülikoolis professor & Nankai Ülikoolis professor (emeriit): «…[Gao] töö alustab uut suunda … täidab lünke.» ‒ avaldas eessõnas monograafias Gao 2008.

Prof. dr. Ago Künnap (sündinud 1941), Tartu Ülikooli uurali keelte professor (emeriit): «Gao raamat pakub suurt huvi oma probleemiasetuse, vaatenurga ja julge keeleteadusliku novaatorluse poolest.» ‒ avaldas 2009. aastal teadusajakirjas Keel ja Kirjandus (terve arvustus); uuesti inglise keeles täiendusega avaldas 2010. aastal ajakirjas Linguistica Uralica (terve arvustus).

Prof. dr. Urmas Sutrop (sündinud 1956), Eesti Keele Instituudi direktor, Tartu Ülikooli antropoloogilise ja etnolingvistika professor: «...Usun, et ta [Gao] jõuab veel paljude huvitavate tulemusteni ning tal õnnestub oma vaateid tõestada ja levitada.» ‒ Maaleht 14.01.2010.

Prof. dr. Li Baojia (sündinud 1951), Nanjingi Normaali Ülikooli hiina keele osakonnas professor, sama ülikooli Keeleteaduse ja Keeletehnoloogia Instituudi direktor: «Tähendusrikkalt on Gao uurinud ka hiina ja uurali keelte ühist allikat» ‒ avaldas kogumiku-artiklis ühe vanema keeleteadlase juubeliraamatus 2011.

Prof. Jaan Kaplinski (sündinud 1941), Tartu Ülikooli 2000–2001 vabade kunstide professor: «On näiteks olemas põhjalik uurimus soome-ugri ja hiina keele võimalikust sugulusest, kust leiame päris korralikke leksikaalseid vastavusi. [Viide monograafiale Gao 2005]» ‒ avaldas 2014. aastal teadusajakirjas Keel ja Kirjandus (terve arvustus).


Muud

Gao pildid Eesti ajakirjanduses

Hiina-uurali ühise isaliini N-M231 tutvustamine + Miks eestlased näevad välja samad kui eurooplased

© 2010~2017 Prof. dr. Gao Jingyi koduleht

web stats