Keskastme test pilvedest
Jüri Kamenik

 

See test on keerukam, kui esimene ehk algastme test. Vaja on rakendada teatud määral loovust ja vajalik on pilvede hea tundmine. Siin on peamiselt valikvariantidega küsimused, kuid on ka vaja ise midagi kirjutada. Fotol esitatud pilveliigid ei pruugi olla hästi välja kujunenud tunnustega ja mõnel fotol võib-olla tegu üleminekuvormiga. Seetõttu võib olla ühele küsimusele mitu õiget vastust. Samuti on mõnel küsimusel kahest või kolmest rohkem valikvarianti. Ka ei ole kõik küsimused a la nimeta see pilveliik,  lisaks on küsimusi põhiastme testist rohkem. Iga õige vastus annab ühe punkti. Kui on võimalik saada pool punkti teatud juhtudel, siis on see vastuste leheküljel öeldud.
Värvikoodid testide taustavärvide puhul: roheline – lihtne/põhiastme test; sinine – keskmiselt keerukas/keskastme test ja hall – keerukas/kõrgastme test.
Nagu lihtsa testi puhul, käib selle juurde küsimuste kommentaar selgituste ja põhjendustega.

Pilvede tundmaõppimisel on soovitatav need leheküljed läbi vaadata: http://www.ilm.ee/index.php?46317 ja http://www.clouds-online.com/
Head vastamist!

1) Millise pilveliigiga on siin tegu?

a. kiudrünkpilved b. kiudpilvedc. kiudkihtpilved
 

2) Fotol on kujutatud tuulenihe. Nooled näitavad pildistamise hetkel pilvede liikumise suunda. Millele võib tuulenihe viidata?

a. frondileb. äikeselec. ilma halvenemisele (näiteks läheb sajule)
 

3) Millised pilveliigid on siin esindatud?

a. kiudpilved ja rünksajupilvedb. rünkpilved ja rünksajupilvedc. kõrgrünkpilved ja rünkpilvedd. kiudpilved ja rünkpilved
 

4) Millise pilveliigiga on tegemist?

a. kihtpilvedb. kihtrünkpilvedc. kõrgrünkpilvedd. kiudrünkpilved
 

5) Mitmesse liiki ja alamliiki jagunevad pilved?

a. 10 liiki ja umbes 15 alamliikib. 9 liiki ja umbes 18 alamliikic. 10 liiki ja umbes 25 alamliiki

 

6) Miks võib suhteliselt sageli näha rünksajupilvede ülemise osa lamedamaks muutumist?

 

7) Kas hiljuti nö avastatud uus pilveliik/vorm on ametlikult ka pilveatlasesse kantud, st kõrgeimal ametlikul tasandil tunnustatud?

a. eib. jah

 

8) Millised põhilised protsessid on vajalikud pilvede tekkeks?

 

9) Milline optiline nähtus see on ja mis pilveliigil see on tekkinud?

Optiline nähtus:pilveliik: a. kiudpilved  b. kiudkihtpilved  c. kiudrünkpilved

10) Millisele ilmale viitab selline taevas?

a. hea, sademeteta ilm b. sajune ilm  c. hoovihmad, äike
 

Vastused