Algastme test pilvedest
Jüri Kamenik

 

See test on kõige lihtsam ja nõuab põhiteadmisi kümnest pilvede liigist ehk põhivormist. Fotol on esitatud suhteliselt hästi väljakujunenud tunnustega puhas või praktiliselt puhas pilveliik ning ülesandeks on leida kolme pakutud vastusevariandi hulgast see õige, st et kolmest pakutud variandist on ainult üks õige. Kõiki kümnest põhivormist pole toodud ja keegi ei garanteeri, et sama liik ei võiks korduda. Põhjenduste lehel on toodud paar viidet, miks just see vastus on õige, st pildil oleva pilve lühiiseloomustus, mis on seostatud liigilise kuuluvusega.
Värvikoodid testide taustavärvide puhul: roheline – lihtne/algastme test; sinine – keskmiselt keerukas/keskastme test ja hall – keerukas/kõrgastme test.
Pilvede tundmaõppimisel on soovitatav need leheküljed läbi vaadata: http://www.ilm.ee/index.php?46317 ja http://www.clouds-online.com/
Head vastamist!

1) Milline pilveliik?

a. kiudrünkpilved b. kõrgrünkpilvedc. kihtrünkpilved

2) Milline pilveliik?

a. kihtpilvedb. kiudkihtpilvedc. kiudpilved

3) Milline pilveliik?

a. kihtrünkpilvedb. rünkpilvedc. kõrgrünkpilved

4) Milline pilveliik?

a. rünkpilvedb. kihtrünkpilvedc. rünksajupilved

5) Milline pilveliik?

a. kihtpilvedkihtsajupilvedkõrgkihtpilved

Vastused