Struktuur ja võimalused

eFormulari põhiosa moodustab küsimustik. Küsimustiku ette on teil võimalik sisestada üldandmed: pealkiri ning päis. Küsimuste järel on jalus ning 2 nuppu: Saada ja Kustuta. Nuppudel olevat teksti on võimalik muuta. Kui jätate kustutamise nupu teksti sisestamata, seda nuppu ei näidatagi. Peate otsustama, kas julgete riskida nupuga, mis kustutab ära kõik vastaja poolt küsimustikku sisestatud vastused. Vastaja võib arvata, et kustub näiteks ainult viimati sisestatud vastus. Formulari pealkirja ette on võimalik lisada a pilt - logo.

Kui vastaja on klikkinud saatmise nuppu, salvestuvad vastused automaatselt andmefaili tabelikujul: ülemises reas on küsimused ja alumistes ridades vastused vastajate kaupa. Et vastaja ei püüaks täidetud formulari korduvalt saata, peate üldandmete osas sisestama lahtrisse Vastus täitmisele teksti, millest vastaja saaks aru, et vastused on salvestatud (N: Saatmine õnnestus vm.).

Teil on võimalik muuta kogu lehekülje tausta (kasutada ka pildifaile) ja eraldi küsimustiku taha jäävat tausta. Küsimustikku ennast saate kujundada osadena - eraldi nn. olulised küsimused (kohustuslikud) ja teised küsimused. Piisab, kui muudate ära ühe kohustusliku küsimuse fondi, suuruse, paigutuse ja värvi, muutuvad samasuguseks ka kõik teised sellesse gruppi kuuluvad küsimused.

Küsimuste üheks tüübiks on Vaherida, mille abil saate oma küsimusi grupeerida - kirjutada teksti küsimuste vahele.

Lisaks vastustele salvestab eFormular ka vastamise aja (kuupäev ning kellaaeg). Kuna teie e-posti saadetakse täidetud küsimustik eFormulari poolt, ei saa te vastaja nime ja e-posti aadressi teada seda spetsiaalselt küsimata!

Formulari koostajal on võimalik määrata kuupäevaliselt ja kellaajaliselt aeg, mil formular on vastamiseks avatud. Samuti on võimalik tulemuste kohta vaadata ka graafikuid ning lihtsama statistikat.

eFormulari eelistena võib välja tuua:

 • eestikeelne, võimalik kasutada ka ingliskeelsena
 • loomine ja katsetamine tasuta
 • abi alati kättesaadav
 • ei vaja kasutamiseks eritarkvara
 • sobib iga veebilehitsejaga
 • vastused salvestuvad automaatselt
 • saab kasutada kõiki enamlevinud küsimusetüüpe
 • võite aktiveerida küsimustiku kindlal ajal kindlaks perioodiks
 • võite saata oma formulari tooriku kolleegile paranduste ja muudatuste tegemiseks
 • kõige lihtsam moodus lisada oma veebilehekülgedele tagasisideküsimustik
 • salvestab automaatselt vastaja arvuti aadressi ning saatmise aja (kuupäeva ning kellaaja)
 • lisavõimalused html-koodi lisamisel

Probleemid täiendava html-i lisamiseta:

 • kujundamiseks on suhteliselt vähe võimalusi
 • lisada saab vaid ühe pildi
 • küsimustikku pole otse võimalik lisada heli- ega videofaile
 • parameetrite tähendus ei vasta alati tavaloogikale
 • lehekülgede avanemist tuleb oodata kannatlikult - mitmekordne klikkimine võib rikkuda teie küsimustiku
 • kui te oma küsimustikus ei lase vastajal sisestada andmeid enda kohta (nimi, vanus jne.), siis te neid teada ei saagi