Lisavõimalused

Formulari toimetamise lehel saate päisest valida [lisavõimalused].

Lisavõimalusteks on formulari vastuste digiallkirjastamise nõudmine, vastajale e-postiga kinnituse saatmine ja vastuste muutmise võimaldamine (viimaste jaoks peab formulari üldandmetes olema märgitud teie e-postiaadress lahtris [e-mail]), formulari avamine teatud ajaks.

Digiallkirjastamiseks peab vastaja teadma oma ID kaardi PIN2 koodi ning teie formulari lisatakse automaatselt digiallkirja jaoks vajalikud küsimused (linn, maakoht, riik, postiindeks, roll).

E-postiga kinnituse saatmise ning muutmise võimaldamisel tuleb kaks viimast lisavõimalust linnukesega ära märkida ja minna tagasi küsimuste lehele. Nüüd on küsimuse tüübi rippmenüüs üks võimalus juures - vastaja email. Looge juurde üks just seda tüüpi küsimus (näiteks Teie e-postiaadress). Nüüd sisestab vastaja vastuste hulgas ka oma e-postiaadressi, millele saadetakse automaatselt küsimustiku täitmise kinnitus.

Kirja lõpus on tekst: Sisestatud andmete muutmiseks klõpsake http://www.eformular.com//hash.php?xx

Sellel klikkides avaneb vastajale tema poolt täidetud formular, milles saab parandusi teha ning uuesti esitada. Kui soovite, et mingist hetkest vastaja oma vastuseid enam muuta ei saaks, võtke lisavõimaluste alt vastav linnuke ära. Vastuste muutmisel ja uuesti esitamisel tekib andmefaili uus kirje (mitte ei muudeta juba olemasolevat).

Formulari teatud perioodiks aktiveerides peaksite sisestama kuupäevad ja kellaajad ning hoiatusaknas oleva teksti. Vastajat hoiatatakse nii formulari avanedes kui vastuseid ära saates.