Üldandmed

Kõigepealt täitke ära eFormulari üldandmed: 
  • Pealkiri kuvatakse valminud eFormuaril kõige esimesena (ülemisena).
  • Päis kuvatakse pealkirjast järgmisena, vahetult enne küsimusi. Siia võite kirjutada teksti, mille läbilugemist ootate eFormulari täitjatelt enne küsimuste juurde asumist.
  • Jalus kuvatakse vahetult pärast küsimusi kõige viimasena (alumisena).
  • Saada nupp on täidetud eFormulari postitamiseks. Nupu teksti saate siin ise määrata ("Saadan", "Registreerun", "Pane kiri teele" vms). Vaikimisi kuvatakse nupule "saada".
  • Puhasta nupp tühjendab kogu eFormular seni küsitletava poolt sisestatud vastustest ja ta saab otsast peale alata. Määrake ära tekst, mis sellele nupule kuvatakse (näiteks "Tühjenda kõik väljad", "Kustuta kõik vastused", "Hakka otsast peale" vms.) või jätke lahter tühjaks. Viimasel juhul seda nuppu ei kuvatagi.
  • Lahtrisse E-mail sisestage oma e-posti aadress kui soovite, et täidetud eFormulari andmed laekuksid kohe pärast täitmist teie postkasti. Soovi korral võite sisestada ka mitu aadressi, need tuleb komaga eraldada. Kui te ei soovi andmeid e-postiga saada, jätke see lahter tühjaks. Andmefaili salvestuvad küsitlustulemused igal juhul.
  • E-maili pealkiri on kirja pealkiri (Subject). Hiljem saab seda kasutada oma e-posti saabunud vastuste sorteerimiseks või filtrite koostamiseks.
  • Vastus täitmisele on tekst, mis kuvatakse eFormulari täitjale peale vastuse saatmist. Näiteks võib küsitletut tänada vastamast või lubada temaga ühendust võtta. Kõige soovitavam on sinna kirjutada suurelt ja punaselt, et vastuste saatmine õnnestus.