Kujundamine

Leheküljel [kujundus] saate muuta oma eFormulari välimust: määrata ära teksti ja tausta värvi, kirjatüübi ning kirja suuruse. 
  • Üksikute eFormulari elementide (pealkiri, küsimus, päis jt) tunnuste muutmiseks tuleb soovitaval osal hiirega klikkida.
  • Kui olete üldandmetes pealkirja juba sisestatud, siis näidataksegi kujunduse leheküljel teie sisestatud pealkirja. Pealkirja värvi jm muutmiseks klikkige pealkirjal.
  • Lisaks kujundusele saab muuta ka elementide teksti (sisu), näiteks pealkirja, päist, küsimust jne. Selleks ei pea enam tagasi küsimuste leheküljele siirduma - klikkige lihtsalt soovitud küsimusel.
  • Mõnede eFormulari elementide kohta näidatakse vaid nimetust. Näiteks [taust]. Nende muutmiseks klikkige sellel sõnal.
  • Kui muuta ühe küsimuse kujundust, muutub ka kõigi teiste välimus (v.a. oluliste küsimuste kujundus, mida saab eraldi muuta).

Enamiku elementide juures saate muuta järgmisi parameetreid:

  • teksti värv ja tausta värv - elemendi tausta värvi muutmiseks klõpsake vali värv. Avanevas väikses aknas klõpsake soovitava värvi peal. Värvi koodi või ingliskeelse nimetuse võite ka ise värvi lahtrisse kirjutada
  • font ja selle parameetrid - saate valida fondi, selle suhtelise suuruse ja esiletõstmise viisi (rasvane, kaldkiri, allajoonitud)
  • joondus ja paigutus - elemendi asukoha määramiseks leheküljel vasakul(e), paremal(e) või keskel(e).
Küsimuse kujunduse muutmine muudab kõigi küsimuste kujundust koos (oluliseks märgitud küsimust ja lihtsalt küsimust käsitletakse siinjuures eraldi)

Kujunduse leheküljel saab lisada ka leheküljele taustapildi ning pildi ehk logo. Pildi lisamise lahtrisse tuleb Browse nupule klõpsates leida oma arvutist soovitav pilt (gif või jpg).

Aeg-ajalt valige ülamenüüst [eelvaade], siis näete oma eFormulari veel täpsemalt. Eelvaatelt tagasi pääseb veebilehitseja Back nupu abil.

Küsimuste jaotamine eraldi lehekülgedele

Kui küsimustikus on küsimusi palju, on mõistlik jaotada küsimused eraldi lehekülgedele. Kuigi lehekülgedeks jaotamine on pigem kujundamine, tehakse seda küsimuste lehel [küsimused]. Iga plaanitava leheküljevahetuse kohal tuleks sisestada üks küsimus (võite sisestada suvalise teksti, sest seda teksti ei näidata) ning valida rippmenüüst tüübiks viimane - lehevahe. Tulemust saate vaadata lehel [eelvaade].