eFormulari võimalused ja kasutamine

Triin Marandi (2008), Tartu Ülikool

eFormular on mõeldud elektrooniliste küsitluste koostamiseks ja töötab läbi interneti. Selle teenuse kasutamiseks tuleb teil eelnevalt registreeruda eFormulari kodulehel: http://www.eformular.com. Registreerumisel saate endale kasutajanime ning parooli. Ainult nende abil pääsete edaspidi oma formulare koostama ja muutma!

eFormulari abil saate vähese vaevaga koostada ankeet- ning tagasisideküsitlusi oma kursusematerjalide juurde. Teil on võimalik interneti kaudu läbi viia kontrolltöid, arvestusi ja eksameid. Teie koostatud formularid asuvad eFormulari serveris ning nende koostamiseks ja kasutamiseks läheb vaja vaid veebilehitsejat - soovitavalt Internet Explorer'it. Vastuste saamiseks peate oma formulari internetiaadressi sihtgrupini toimetama (e-postiga või hüperlingina veebilehele lisama http://www.eformular.com/marandi/prooviformular.html) ja vastused salvestuvad automaatselt samasse serverisse andmefailidesse ja/või soovi korral ka e-kirjana teie (või kellegi veel) postkasti. Andmefaile saate hiljem salvestada näieks Excel'i failiks ja kanda üle mistahes teistesse programmidesse. Nii jääb teil ära küsitluste paberil paljundamine ning tulemuste sisestamine arvutisse.

eFormulari kasutamine küsitluste loomiseks ning läbiviimiseks on kõigile tasuta. Tasuline on vastuste vaatamine ja salvestamine alates 10. vastajast.

eFormularis saate kasutada 6 erinevat tüüpi küsimusi:

  • sõnaline lühivastusega küsimus, mille vastuseks saab sisestada etteantud arv tähemärke
  • numbriline lühivastusega küsimus, mille vastuseks saab sisestada etteantud arv numbreid
  • pika vastusega küsimus, mille vastuseks saab sisestada piiramatult tähe- ja numbrimärke
  • märkeruut, millele vastamiseks tuleb teha linnuke etteantud ruutu
  • raadionupp, milles annate ette vastusevariandid ning vastaja peab ära märkima neist ühe
  • rippmenüü, milles on võimalik valida ka mitu sobivat vastusevarianti