Andmed

Täidetud eFormularide andmed salvestuvad andmebaasi ning laekuvad e-postkasti (kui olete formulari üldandmetes sisestanud e-postiaadressi(d)).

Andmebaasi kogunenud andmeid saate soovi korral vaadata. Selleks klikkige MINU eFormularide lehekülje ülamenüüs [andmefailid]. Sel leheküljel näete olemasolevate andmefailide nimekirja.

  • Andmefaili vaatamiseks klikkige [andmed]. Kuvatakse tabel, mille päises on küsimused ja tulpades vastused. Päisel klikkides saate kogu tabelit vastava küsimuse või päise all olevast rippmenüüst valitud vastusevariandi järgi sorteerida. Üksikuid vastusridu saab esimeses tulbas olevast punasest ristist kustutada.
  • Lihtsama statistika ning graafikute vaatamiseks klikkige [statistika].
  • Andmete edasiseks töötlemiseks tabelarvutusprogrammis klikkige viitele [salvesta] ning määrake ära, kuhu soovite faili salvestada.
  • Andmefaili lehel viide [saada] võimaldab saata andmed e-posti aadressile.
  • [kustuta] võib osutuda vajalikuks, kui olete ise proovi mõttes suvalisi andmeid sisestanud ja nüüd soovite andmefailist vabaneda (eFormular ise jääb alles, kustutatakse vaid andmed).