Välise veebilehe avamine enda html-faili sees

Välise veebilehe ette ja järele saab kirjutada teksti.

Kopeerida alljärgnev kood html-faili BODY-osasse:

<div id="content">
<div id="main">
<div class="iDevice emphasis0">
<font face="Verdana" size="2">
<iframe src="http://......."
width="100%" height="500px" name="I1"></iframe>
</font>
</div>
</div>
</div>